Skolu ziņas: Iegūsti izglītību Daugavpils Valsts ģimnāzijā!

16.06.2020.

Daugavpils Valsts ģimnāzijā notiek skolēnu uzņemšana 7.un 10.klasēs. Aicinām pievienoties Daugavpils Valsts ģimnāzijas saimei un iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību!

Topošajiem 7.klašu skolēniem piedāvājam apgūt vispārējo pamatizglītības programmu, kurā ir paredzēts lielāks stundu skaits eksāmenu priekšmetos, t.i., latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā – angļu valodā.
Savukārt 10.klašu skolēniem piedāvājam kursu komplektus, ko veido 11 dažādi padziļinātie kursi. Jo lielāka skola, jo plašāka izvēle, un posmā 10.-12.klases ģimnāzijā ir gandrīz viskuplākais skolēnu skaits Daugavpilī.
Ģimnāzijas saimei var pievienoties arī 8., 9., 11. un 12.klašu skolēni. Skola piedāvā arī dienesta viesnīcas pakalpojumus.

Par ģimnāzijas piedāvājumu, unikālajiem mācību priekšmetiem, interešu izglītību, projektiem, DSD (Deutsches Sprachdiplom) programmu, kuras noslēgumā skolēns var iegūt starptautiski atzītu vācu valodas prasmes (B2/C1 līmeni) apliecinošu sertifikātu, kas ļauj uzsākt studijas jebkurā vāciski runājošā valstī, ikdienu un svētku brīžiem plašāk ģimnāzijas mājaslapā www.daugrc.edu.lv, Facebook lapā un Instagram kontā.

Uzņemšanas noteikumi, kursu komplekti un iestājpārbaudījumu norise skatāma: http://daugrc.edu.lv/portfolio-view/uznemsana/

Uz tikšanos Daugavpils Valsts ģimnāzijā!

Direktore Oksana Petaško
Kontaktt.26481883