Skolu ziņas: Kārtējā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektā „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas”

04.02.2020.

No 2020.gada 27.janvāra līdz 31.janvārim Rumānijas pamatskolā “Educație Incluzivă” Kluż-Napoka pilsētā tika novadīta trešā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektā „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas”.

Mobilitātē piedalījās projekta koordinatori no Turcijas pamatskolas “Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan”, projekta partneri no Polijas pamatskolas “im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach”, Daugavpils 11.pamatskolas izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, angļu valodas skolotāja Jeļena Lucijanova, bioloģijas skolotāja Natālija Šope, 6.klases izglītojamie Jeļizaveta Pipčenko, Sofija Bondina, Jūlija Kuzņecova, Karolina Tihoņa, Dmitrijs Kozlovskis, Artūrs Novikovs, Artjoms Putāns, 6.klases vecāku pārstāve Kristina Prigoda.
Mobilitātes laikā tika apspriesti projekta pirmie rezultāti. Partnerskolu grupas prezentēja izstrādātus vai pilnveidotus projekta materiālus, dalījās pieredzē problēmsituāciju risināšanā. Tika ieplānotas turpmākās projekta aktivitātes. Projekta koordinatori novērtēja projekta progresu, norādīja uz risināmajiem jautājumiem.
Bērni, skolotāji un vecāki tika iesaistīti komandas darbā, muzikālajā un teatralizētajā programmā savu talantu atklāšanā. Visiem bija iespēja attīstīt radošumu mākslas darbnīcās.
Piedāvātā daudzpusīgā kultūras pasākumu programma palīdzēja novērtēt Rumānijas kultūru un tradīcijas.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 11.pamatskolas
projekta grupa