Skolu ziņas: Novadīta otrā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektā „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā”

16.04.2019.

Daugavpils 11.pamatskola turpina darboties četros ES Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektos:
-    „Empātija pret iebiedēšanu”;
-    „Es un Jūs – ar mākslas starpniecību uz labāku nākotni”;
-    „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociāla iekļaušana, šķērsojot robežas”;
-    „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā”.
No 2019.gada 8.aprīļa līdz 12.aprīlim Rumānijā, Oradjas pilsētā tika novadīta otrā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektā „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā”. Mobilitātes tēma – „Mana skola – krāsu, gaismas un dizaina metodes”. Mobilitātē piedalījās Daugavpils 11.pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kokina, svešvalodu skolotāja un projektu koordinatore Marianna Tretjakova, 8.klases izglītojamie Pāvels Stupakovs, Rihards Prikulis–Pastars, Kristīne Maļčeva, 9.klases izglītojamās Margarita Ždanovska, Katrina Marija Persina.
Aktivitātes sākās „Avram Iancu” vidusskolā Oradjā. Projekta dalībniekus iepazīstināja ar izglītības sistēmu Rumānijā, ar tās kultūru un tradīcijām. Skolotāji un izglītojamie apmeklēja nodarbības un piedalījās mācību procesā.
Darba gaitā tika novadītas radošās darbnīcas, kurās projekta dalībnieki prezentēja savu skolu. Latvijas grupa prezentēja Daugavpils 11.pamatskolu, izmantojot digitālus tematiskos stāstus: „Mani vismīļākie priekšmeti”, „Skolas tradīcijas un svētki”, „Sports manā skolā”, „Svešvalodas manā skolā”, „Radošās darbnīcas manā skolā”. Prezentācijās tika akcentēts svešvalodas lietojums un fotogrāfiju dizains.
Mobilitātes laikā skolotājiem un izglītojamajiem tika organizeta profesionālā apmācība fotografēšanā. Projekta dalībniekiem tika demonstrētas dažādas fotografēšanas metodes un prezentēts fotostudijas aprīkojums profesionāla rezultāta iegūšanai. Pēc teorētiskā kursa izglītojamie un skolotāji pielietoja iegūtās zināšanas praksē: fotografēja dažādus priekšmetus, veidoja portretus. Katrs izglītojamais izpildīja individuālu uzdevumu „Portreta fotogrāfijas noslēpumi”. Profesionāli fotogrāfi mācīja izglītojamos saskatīt, uztvert un gūt pozitīvas emocijas no paveiktā. Kursa nobeigumā izglītojamie prezentēja savus foto darbus, saņēma padomus kā fotogrāfijā atspoguļot cilvēka rakstura spilgtākās iezīmes, temperamentu, uzvedības manieres, ieradumus, žestus.
Profesionālajās darbnīcās izglītojamajiem bija piedāvāta iespēja attīstīt komunikatīvās prasmes, kā arī padomāt par savu nākotnes profesiju. Izglītojamie redzēja, ka fotografēšana ir māksla un profesija, kas paredz disciplīnu, nopietnu darbu, laiku un pacietību.
Mobilitātes laikā izglītojamie dzīvoja ģimenēs, kas deva iespēju veidot un attīstīt kompetences: saziņa dažādās valodās, pašizziņa, pašiniciatīva.
Nedēļas laikā projekta dalībniekiem tika piedāvāta plaša kultūras programma: iepazīšanās ar Rumānijas vēsturi, arhitektūru, iespaidīgām dabas ainavām, reibinošiem kalnu ceļiem. Mobilitātes dalībniekiem bija iespēja ieraudzīt Rumāniju „fotogrāfa acīm”. Izglītojamie guva nenovērtējamu pieredzi, kas motivē attīstīties un pilnveidoties.    

Daugavpils 11.pamatskolas projektus līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 11.pamatskolas
projekta dalībnieku grupa