Skolotājs ir tas cilvēks, kas paver durvis uz zināšanu un prasmju neaptveramajiem apvāršņiem, bet talants uzrunāt, ieinteresēt un izskolot ir katra skolotāja lielākais izaicinājums un arī gandarījums.

04.10.2019.