Uz Daugavpili atkal atlidos divas pūces

Mācību gads ir beidzies, skolās ir iestājies rimtāka darba periods. Ar nepacietību šajā laikā tiek gaidīti Ata Kronvalda fonda Latvijas skolu reitinga darbā ar talantīgajiem skolēniem rezultāti. Skolu kolektīvi atkarībā no 10.-12.klašu skolēnu skaita tiek grupēti mazo un lielo skolu grupās (lielās skolas – skolēnu skaits 10.-12.klasēs vismaz 100, mazās skolas – skolēnu skaits 10.-12.klasēs mazāks par 100). Uzvarētāju katrā skolu grupā apbalvo ar balvu „Lielā Pūce” un diplomu, 2.vietas ieguvēju – ar balvu „Mazā Pūce” un diplomu. 3., 4. un 5.vietas ieguvējus apbalvo ar diplomiem. Mums atkal ir pamats lepoties:  Latvijas skolu reitingā 2013 darbā ar talantīgajiem skolēniem gan „lielo skolu”, gan „mazo skolu” grupu galvgalī ir pilsētas skolas. Jau otro gadu „Lielo skolu”  grupā 2.vieta ir Daugavpils Krievu vidusskolai – licejam, kurš saņems balvu „Mazā pūce” un diplomu, bet „mazo skolu” grupā 1.vieta un balva „Lielā pūce” ir piešķirta Daugavpils Saskaņas pamatskolai. Balvas tiks pasniegtas svinīgā ceremonijā š.g.9.jūlijā LR Izglītības un zinātnes ministrijā. 

Daugavpils pilsētas dome un Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde sveic Daugavpils Saskaņas pamatskolas un Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja kolektīvus par veiksmīgi realizēto darbu ar talantīgajiem skolēniem un novēl,  lai arī turpmāk skolēnu sasniegumi sniedz gandarījumu par pedagogu nesavtīgo darbu!

Latvijas skolu reitings 2012./2013.mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs (gan valsts, gan atklātajās) un Latvijas 37.skolēnu zinātniskajā konferencē (http://www.skolureitings.lv/?page_id=31).

Uzvarētāji katrā grupā tiek noteikti saskaņā ar Nolikumu http://www.skolureitings.lv/?page_id=26

Informāciju sagatavoja:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434