Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai

19.03.2020.

Izstrādāti metodiskie ieteikumi valsts noteiktās ārkārtas situācijas laikā.

Noteikumi atrodami  šeit>>>