Valsts izglītības satura centra izstrādātās vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai

17.08.2020.


Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā. COVID-19 izplatības laikā izglītības iestāde lemj par mācību procesa īstenošanai atbilstošāko modeli, lai pēc iespējas mazinātu skolēnu / audzēkņu un izglītības iestādes darbinieku inficēšanās riskus. Ieteicams izmantot kopā ar “Ieteikumiem izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Lasīt vairāk ŠEIT>>>

Izmantota informācija: https://visc.gov.lv/aktualitates/info.shtml#aug17