Vecāki ar interesi apmeklē bezmaksas seminārus

7.februārī Vispārējās un profesionālās  izglītības pārvaldes (VPIP) telpās notika divi bezmaksas semināri vecākiem.  Latviešu valodā tika piedāvāts seminārs „Vecāku mīlestības ABC” un krievu valodā – „Trauksme, bailes un depresija bērna dzīvē”. Seminārus organizēja VPIP Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļa un vadīja Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psiholoģe Linda Vingre.

Pirmajā seminārā uzmanība tika pievērsta jautājumam, ka vecākiem, neskatoties uz aizņemtību un laika trūkumu, biežāk jāizrāda bērniem sava mīlestība. Vecāki augstu novērtēja lektores sniegto informāciju par to, ka vecākiem jārunā ar bērniem, jāizrāda savas emocijas, jāuzticas saviem bērniem.

Seminārs „Trauksme, bailes un depresija bērna dzīvē” bija veltīts tādai aktuālai un nopietnai tēmai kā depresija un bailes, kas bieži vien skar arī jaunākā vecuma bērnus. Psiholoģe pasvītroja, cik svarīgi vecākiem runāt ar bērnu un ļoti svarīgas ir arī vecāku savstarpējās attiecības bērnu klātbūtnē. Vecāki aktīvi piedalījās seminārā, dalījās savā pieredzē, uzdeva jautājumus un diskutēja. Semināra noslēgumā tika izdalītas anketas, kurās vecāki pozitīvi novērtēja semināra lietderību un varēja  izvēlēties nākamā semināra tēmu.

VPIP Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļa paredz arī martā turpināt organizēt bezmaksas semināru vecākiem. 13. martā  plānots seminārs vecākiem „Agresijas izpausmes pirmsskolas vecumā” latviešu valodā un 14.martā –  „Bērnu kaprīzes un spītība pirmsskolas vecumā” krievu valodā.

Informāciju sagatavoja:

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes

Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļas

Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos

Ilze Onzule

t. 65407437