VISC ziņas: Stipendiju konkurss vidusskolēniem “LVM Bioekonomikas skola”

14.01.2020.

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Rīgas meži" un Valsts izglītības satura centru organizē vidusskolēniem stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu. Šī gada tēma - koksnes biorafinēšana. Kas tā ir un kāda ir tās nozīme bioekonomikā?

    DALĪBNIEKI UN UZDEVUMS. Stipendiju konkursā var piedalīties vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Lai piedalītos stipendiju konkursa 1. kārtā “ATKLĀJ”, vidusskolēniem ir individuāli jārada plakāta skice par to, kas ir bioekonomika saistībā ar gada tēmu “Koksnes biorafinēšana”. Skice jāreģistrē līdz 2021. gada 31. janvārim vietnē www.lvm.lv/bioekonomika. Plakāta radošajam un tehniskajam izpildījumam nav ierobežojumu – tas var būt sociālās reklāmas plakāts, informatīvs, izglītojošs vai citāds.


    PLAKĀTU VĒRTĒŠANA. Organizatoru žūrija izvērtē reģistrētās plakātu skices, balstoties uz šādiem kritērijiem: izpratne par tēmu, saikne ar jauniešu ikdienu (sadzīvi, mācībām, hobijiem), oriģinalitāte un radošums. 8. februārī tiks paziņoti labāko darbu autori, kas iegūs iespēju piedalīties 2. kārtā. Konkursa organizatori nedēļas laikā pēc rezultātu paziņošanas sazināsies ar 1. kārtas uzvarētājiem, lai informētu par 2. kārtas norisi.


    EKSPEDĪCIJA. Stipendiju konkursa 2. kārtā “IZPĒTI DABĀ” jaunieši dodas Bioekonomikas ekspedīcijā, lai dabā iepazītu Latvijas lielāko atjaunojamo resursu – mežu – un gūtu ieskatu inovācijās AS “Latvijas Finieris” rūpnīcās un SIA “Rīgas meži” ražotnēs kopā ar nozares ekspertiem. Vienas dienas ekspedīcija plānota februāra beigās. Ja mācības skolās notiks attālināti, tad arī šī ekspedīcija tiks organizēta attālinātā formā.


    VĒSTĪJUMS. Stipendiju konkursa 3. kārtā “RUNĀ” jauniešiem ir iespēja radīt vienu minūti garu video vēstījumu saviem vienaudžiem ANO Starptautiskajā Meža dienā, kas ik gadu tiek atzīmēta 21. martā. Video tēma “Koksnes biorafinēšana”, atklājot koksnes produktu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā un inovāciju radīšanā. Video jāreģistrē līdz 8. martam vietnē www.lvm.lv/bioekonomika


    VĒRTĒŠANA. Organizatoru žūrija izvērtē reģistrētos video, atbilstoši šādiem kritērijiem: skaidri uztverams un tēmai atbilstošs vēstījums (maksimums 25 punkti), saikne ar jauniešu ikdienu (maksimums 25 punkti), oriģinalitāte un radošums (maksimums 25 punkti). Labākie video tiek publicēti 12. martā Facebook lapā “Izzini mežu, Latvija”, kur ikviens Facebook lietotājs līdz 26. martam var balsot par video, spiežot “Patīk”. Publiskais balsojums veido ceturto vērtēšanas kritēriju – komunikāciju sociālajos medijos (maksimums 25 punkti).

    * Stipendiju konkursa nolikums
    * ​​​​​​​Vairāk informācijas par stipendiju konkursu, dažādi atbalsta materiāli un cita informācija: LVM BIOEKONOMIKAS SKOLA

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis skaidro: "Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ceram, ka stipendiju konkurss par šo tēmu mudinās jauniešus apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās praksē, iesaistoties labākas pasaules veidošanā".

Izmantota informācija: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/stipendiju-konkurss-vidusskoleniem-lvm-bioekonomikas-skola