Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes

♦ Vispārējās izglītības iestāžu nosaukumi, adreses, vadība, e-pasts, tīmekļa vietnes (no 01.07.2018.) >

Vispārizglītojošo skolu atrašanās pilsētas kartē > 

♦ Bezmaksas iepazīšanās (adaptācijas) nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem Daugavpils pilsētas skolās 2017./2018. m.g. AdaptacijasNodarbibas2017-2018mg.pdf

  Bezmaksas iepazīšanās (adaptācijas) nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem Daugavpils pilsētas skolās 2015./2016. m.g. >