Daugavpils skolēni pauž pilsonisko stāju Rīgas Latviešu biedrības konkursā „Es un mana dzimtene”

01.12.2014.

Š.g. 27.novembrī Rīgas Latviešu biedrības nama Kamīnzālē notika radošo darbu konkursa „Es un mana dzimtene” otrās kārtas noslēguma sarīkojums un uzvarētāju apbalvošana. Konkurss tika rīkots ar mērķi izzināt un pilnveidot savu priekšstatu par Latvijas vēsturi, kultūru un veidot izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem.—–
Konkursā piedalījās vairāk nekā 300 jaunieši no visas Latvijas vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Priecē, ka arī Daugavpils skolu jauniešu iesūtītie darbi tika pamanīti un atzinīgi novērtēti, atzinības raksti tika pasniegti Daugavpils 16.vidusskolas 10.klases skolniecei Veronikai Griņko (skolotāja Inese Suhane), Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas–attīstības centra 8.klases skolniecei Kristinai Fokovai (skolotāja Natālija Ponomarjova), Daugavpils 17.vidusskolas skolniecei Veronikai Jevstegņejevai (skolotāja Jeļena Storožuka), Daugavpils Valsts ģimnāzijas 9.klases skolniecēm Laimai Raičonokai, Santai Zariņai, Lienei Nitišai (skolotāja Ingrīda Kondratjeva). 3.vietas ieguvējam Andrejam Šuļgintovskim (Daugavpils Valsts ģimnāzija, 9.klase) tika pasniegts diploms un naudas balva.
Kā atzīmēja žūrijas komisijas locekļi, apbalvošanai tika izvirzīti darbi, kas bija rakstīti patiesi, sirsnīgi un ar mīlestību par savu Latviju, kas jau no pirmās rindas uzrunāja un aizkustināja sirdi, kas pārliecināja par domu patiesumu un dziļumu. Tādi bija arī Lienes Nitišas vārdi: „(..) jaunajam Latvijas kociņam ir nācies pārvarēt dažāda veida grūtības: te sausums, te par maz barības vielu augsnē, te atskrien kāds noklīdis zaķis un apgrauž mizu, traucējot kociņam attīstīties. Bet Latvija nepadevās: sausumu pārcieta, badu izcieta, izmantojot iekrāto, un rētas sadziedēja. Rezultātā izveidojās vēl diezgan jauna, bet dzīvesgudra ābele – Latvija, kādu mēs visi redzam un pazīstam šodien. Pašlaik mūsu Latvija ir pumpuros. Nav vēl zināms, kādi augļi būs šogad. Tāpēc par mūsu māju koku jārūpējas mums visiem, lai vēlāk nobaudītu saldos, vasaras saules pielietos un tautas mīlestības pārbagātos augļus. Lai nebūtu kauns atrasties plašās pasaules raibajā ābeļdārzā, lai mēs tiktu novērtēti.”
Žūrijas locekle Sigita Kušnere uzsvēra, ka iesūtītie darbi ir radoši, tos patiešām bija prieks lasīt, jo varēja saskatīt talanta dzirkstis, un novēlēja savus talantus attīstīt Latvijas labā.

Foto: Daugavpils Valsts ģimnāzijas 9.klases skolēni Laima Raičonoka, Andrejs Šuļgintovskis, Santa Zariņa 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Valsts ģimnāzijas
latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ingrīda Kondratjeva
t.29627901