Projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs” īstenots veiksmīgi

02.02.2015.

Š.g. 29.janvārī Daugavpilī bija ieradušies SIA „Vides investīciju fonds” speciālisti, kuri veic KPFI projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs” pārraudzību.—–
Pārbaudes gaitā speciālisti iepazinās ar projekta īstenošanas dokumentāciju, kā arī apskatīja tā realizāciju objektos – Daugavpils Valsts ģimnāzijā un Daugavpils 16.vidusskolā. SIA „Vides investīciju fonds” speciālisti pozitīvi novērtēja projekta īstenošanas gaitā padarīto, atzīmējot, ka darbi paveikti pilnā apjomā.
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde izsaka pateicību Daugavpils pilsētas domes deputātiem, Attīstības departamenta darbiniekiem, Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils 16.vidusskolas administrācijām un kolektīviem par atbalstu un ieinteresētību, īstenojot KPFI projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs”.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434