Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu diskusija par darba vidē īstenojamo profesionālo izglītību

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē vērsās Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā,
Latvijā, Lietuvā pārstāvji ar lūgumu organizēt diskusiju par darba vidē balstītu profesionālo izglītību, tā saukto duālo izglītību, un profesionālās izglītības iniciatīvām Daugavpilī un reģionā.

Diskusija notika Daugavpils Domes sēžu zālē 2015. gada 13. februārī plkst. 9.00, tajā piedalījās Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Dukšinskis, Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, Biznesa attīstības nodaļas vadītājs Vladimirs Nadeždins, Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu direktori un direktoru vietnieki un Ramona Noize (Ramona Neuse) VETnet projekta vadītāja no Vācijas.

Projekta vadītāja Ramona Noize informēja par projekta VETnet īstenošanu, kas paredz apzināt
iespēju ieviest Latvijas profesionālās izglītības sistēmā duālās profesionālās izglītības elementus. Šis projekts tiek realizēts 10 pasaules valstīs. Ramona Noize Latvijā nodarbojas ar projekta mērķu sasniegšanu, kas paredz profesionālās izglītības imidža uzlabošanu Latvijā, sniedzot atbalstu, daloties ar savām zināšanām.

Duālā profesionālās izglītības sistēma ir efektīvākais veids, kā tuvināt profesionālo izglītību darba tirgus vajadzībām, attiecīgi nodrošinot apmācības kvalitāti, aktualitāti un pievilcību.

Ieguvēji ir gan izglītojamie, kas kļūst par kvalificētu darbinieku stabilā darbavietā, gan darba devēji, kas ilgtermiņā nodrošina uzņēmumu ar kvalificētu darbaspēku, gan valsts, jo valstij tas izmaksā lētāk un dod lielāku pienesumu tautsaimniecības attīstībā.

Latvijai būtu noderīgi pārņemt dažus duālās sistēmas elementus, kas veicinātu ciešāku profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar darba devējiem un darba devēju pasūtījuma realizēšanu profesionālajā izglītībā. Šādu sadarbību profesionālās izglītības iestādes varētu realizēt attiecībā uz ne tikai kvalifikācijas praksi, bet arī mācību praksēm un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas celšanas iespējām.

Vladimirs Nadeždins uzsvēra, ka pašlaik Daugavpilī ir laba ekonomiskā situācija un uzņēmējdarbība pilsētā attīstās, tāpēc uzņēmējiem ir jābūt ieinteresētiem profesionāļu nolīgšanā, ko var sniegt duālā izglītība.

Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu vadītāji iepazīstināja diskusijas dalībniekus ar savās
izglītības iestādēs īstenojamajām programmām, dalījās domās un pieredzē par darba vidē balstītām mācībām un darbaspēka pieprasījumu darba tirgū.

Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu direktori norādīja, ka uzņēmumu vadītāji bieži sniedz
diezgan šauras zināšanas, kas atbilst viņu uzņēmuma specifikai, bet skolas ir ieinteresētas daudzpusīgā izglītībā. Daži profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie dodas praksē uz ārzemēm, kur vēlāk viņiem ir piedāvāts arī pastāvīgs darbs, kas liecina par mūsu profesionālās izglītības kvalitāti un izglītojamo profesionalitāti.

Lai veicinātu darba vidē balstītās profesionālās izglītības ieviešanu Daugavpilī un Latvijā, pirmkārt, jābūt ieinteresētiem valstij un uzņēmējiem, jo profesionālās izglītības iestādes ir gatavas iesaistīties šajā procesā, jau pašlaik profesionālās izglītības izglītojamajiem ir iespēja reāli apgūt profesionālās iemaņas un prasmes uzņēmumos kvalifikācijas prakses laikā.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
Lidija Plavinska
Tālr. 654 07437, e-pasts: lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv