Vācu valodas pratēji pulcējas ģimnāzijā

13.03.2015.

Jau devīto reizi Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika atklātā olimpiāde vācu valodā kā 3.svešvalodā Latgales reģiona skolu 10.-12.klašu skolēniem. Olimpiādi sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) metodiķi M.Žilinsku organizē un tās saturu veido ģimnāzijas vācu valodas skolotājas.—– 
Skolēniem ir iespēja apliecināt lasīšanas un rakstīšanas prasmi, sava vārdu krājuma daudzveidību un gramatikas likumu zināšanas.
Šogad olimpiādē sacensties pieteicās 34 dalībnieki no Līvānu 1.vidusskolas, Madonas pilsētas 1.vidusskolas, Maltas vidusskolas, Viļānu vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Preiļu Valsts ģimnāzijas, Madonas Valsts ģimnāzijas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes 2.vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Daugavpils 3. un 16.vidusskolas, S.Broka Mūzikas vidusskolas, PIKC „Daugavpils tehnikums” un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”.
Rezultātus aicinām skatīt DPIP mājas lapā, bet par palīdzību darbu labošanā pateicamies skolotājiem Jenam Grabovskim no Valmieras, Vijai Pīzelei no Preiļiem, Lidai Pušmucānei un Dainai Bērziņai no Madonas, Anitai Putnai no Gulbenes, Elzai Samuilovai no Viļāniem, Birutai Jaujai no Līvāniem, kā arī Jūlijai Šarovai un Brigitai Mihailovai no Daugavpils!
Pasākumā piedalījās arī Daugavpils Universitātes Vācijas Akadēmisko apmaiņas programmu lektore Antje Johanninga Radžiene, kas klātesošos iepazīstināja ar „Vācijas kultūras pavasara” ietvaros plānotajiem pasākumiem, kā arī uzklausīja vācu valodas skolotāju idejas.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Valsts ģimnāzijas
metodiķe
Renāte Malnace