Mākslas dienas Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola” aizsāksies ar vizuālās reklāmas izstādi

Mākslas dienu ietvaros no 2016. gada 7. aprīļa līdz 31. maijam Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola” (Saules ielā 6/8) būs iespēja iepazīties ar vizuālās reklāmas dizaina izglītības programmas pedagogu un audzēkņu veikumu.

“Reklāma” (no latīņu reclamare — ‘skaļi saukt, izkliegt’) ir materiāls, kura pamatmērķis ir pārliecināt vai rosināt cilvēkus iegādāties noteiktu produktu, pakalpojumu, popularizēt kādu ideju vai indivīdu. Sākotnēji visizplatītākā reklāmas forma bija citu cilvēku ieteikumi, taču komerciāla rakstura ziņas un vēlēšanu kampaņas reklāmas ir atrastas pat Pompeju drupās.

Modernā reklāma attīstījās līdz ar drukāšanas attīstību 15. un 16. gadsimtā, savukārt 17. gadsimtā reklāmas sāka parādīties Anglijas avīzēs, un gadsimta laikā reklāma kļuva ļoti populāra.

Reklāmas mērķis ir radīt pieprasījumu, uzlabot tēlu, sniegt informāciju. Reklāmas bieži sastopamas plašsaziņas līdzekļos (televīzijā, radio, laikrakstos un žurnālos), kā arī dažādās publiskās vietās — reklāmu stendos, uz transporta līdzekļiem, veikalu skatlogos utt.

Nozīmīga loma reklāmu biznesā ir arī internetam. Mūsdienās arvien lielāka nozīmi iegūst sociālā reklāma, kur ar vizuālās izteiksmes līdzekļiem tiek runāts par sabiedrībai būtiskām, bieži vien sāpīgām un nepatīkamām tēmām.

Vizuālās reklāmas dizaina izglītības programmas izstāde piedāvā iepazīties ar izglītības programmas audzēkņu piecu pēdējo gadu labākajiem kursa darbiem, projektiem un kvalifikācijas darbiem. Izstādes tematika ir ļoti daudzveidīga, tā atspoguļo dažādas reklāmas dizaina nozares: poligrāfiju, iepakojumu dizainu, pasākumu vizuālo identitāti. Vairāki no izstrādātajiem vizuālās reklāmas produktiem (spēle „Runču pilsēta”, poligrāfijas komplekts džeza festivālam „Jazz.Joy.Spring”, mākslas dienu plakāti, iepakojumi „Minkas piens” un „Medus bode”) ir izmantoti pasākumu reklāmai vai sagatavoti ieviešanai ražošanā.
Īpaša izstādes daļa ir sociālās reklāmas plakāti, kur autori parāda mūsdienu lielākos sociālos draudus, tādus kā vardarbība, atkarības, sociālā nevienlīdzība.

Audzēkņiem nav vienaldzīga dzīvnieku aizsardzības tematika, arī ceļa drošība. Plakāti ir eksponēti skolas bēniņu telpās, kas piešķir šīs izstādes daļai skarbu noskaņu un liek skatītāju aizdomāties par problēmas būtību.

Izstādes atklāšanā apmeklētājiem būs iespēja gidu vadībā “ceļot” reklāmas pasaulē, iepazīt reklāmas veidošanas procesu, kā arī skatīt skolas audzēkņu kvalifikācijas darbu prezentācijas.

Laipni aicināti uz izstādes atklāšanu š.g. 7. aprīlī plkst. 12.00 Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola” (Saules ielā 6/8)!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”
direktore
Inguna Kokina