“Ābelītes” skolotāji ciemojās pie Lietuvas kolēģiem

17.10.2017.

No š.g. 1.septembra Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” īsteno Nordplus Junior projektu “Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school” /”Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” (projekta Nr. NPJR-2017/10126). Projekta mērķis ir labas prakses un pieredzes apmaiņa, atbalstot starptautisku sadarbību starp izglītības iestādēm.—–
No 9.oktobra līdz 13.oktobrim Lietuvā notika pirmā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas partnervalstu tikšanās projektā. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi kopā ar administrāciju ciemojās pie mūsu kaimiņiem Lietuvā, Kelmes pilsētā, pirmsskolas izglītības iestādē “Kūlverstuko”. Lietuvas partneri bija rūpīgi gatavojušies mūsu projekta partnervalstu vizītei. Kopā Lietuvu apmeklēja 7 pedagogi.
Mobilitātes plānā – iepazīt darbu rotaļnodarbībās, dažādos režīma momentos, izjust atmosfēru, pašiem atrodoties bērnudārza solā. Kā viesi apmeklējām dažādas rotaļnodarbības. Tikšanās laikā bija iespēja visiem partneriem iepazīstināt arī ar savas iestādes prezentācijām un atbildēt uz jautājumiem par savas valsts izglītības sistēmu un pirmsskolas programmām.
Lietuvieši iepazīstināja mūs ne tikai ar pirmsskolas izglītības sistēmu Lietuvā, bet arī ar savu valsti, tās tradīcijām, ievērojamiem cilvēkiem un viņu sasniegumiem. Visi mobilitātes dalībnieki iepazinās ar Kelmes kultūrvēsturiskajām vietām. Kelmē apmeklējām Novadpētniecības muzeju, A.Šalkauska fotoizstādi “Trio”. Bija iespēja izgatavot tautas lelli Kelmes Kultūras centrā. Iepazināmies ar pilsētas arhitektūru un parku. Latvijas un Lietuvas kultūrās un tradīcijās ir daudz kā kopīga. Kelmes vēsturiskais centrs atgādina Daugavpili – tādas pat ieliņas un līdzīga arhitektūra.
Tuvīnajā svētceļotāju centrā darbojāmies ar ārstniecības zālēm, paši gatavojām ārstniecības augu, zāļu tēju “Trīs dāvanas no Dieva”. Tas bija vienreizējs piedzīvojums.
Braucienā guvām jaunas idejas darbam, pozitīvas emocijas, kā arī sadraudzējāmies tuvāk ar citu valstu pedagogiem. “Ābelītes” pārstāvji pateicās Lietuvas partneriem par viesmīlību, teicami organizēto un pārdomāto semināru un neaizmirstamajiem iespaidiem brauciena laikā.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Nordplus Junior projektu “Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school” /”Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai’’ finansē Eiropas Savienība. Vairāk par Nordplus Junior programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Nordplus.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
11.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece izglītības jomā un projekta koordinatore Latvijā
Nataļja Kozireva,
t.65474792