Nordplus Junior projekta partneri viesojās “Ābelītē”

01.03.2018.

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” no 2017.gada veiksmīgi īsteno Nordplus Junior starptautisko skolu partnerības projektu “Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school”/”Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai” (projekta Nr. NPJR-2017/10126). Projekta mērķi ir stiprināt Ziemeļvalstu valodu un kultūru, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valodu un kultūru izpratni, attīstīt Ziemeļvalstu izglītības pārstāvju un institūciju sadarbību, veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību un stiprināt saikni starp skolu izglītību un darba dzīvi. Projektā iesaistītas 3 valstis – Latvija, Lietuva un Igaunija.—–
Š.g. 19. – 22.februārī projekta partneri viesojās Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē. Notika pamatīgi sagatavošanās darbi, iestādes komanda cītīgi darbojās, visi ieplānotie pasākumi tika veiksmīgi realizēti. Partneru pateicības vārdi par lielisku pasākumu plānošanu, organizēšanu un norisi skanēja ne tikai nedēļas garumā, bet tika saņemti arī rakstiski. Partneriem bija lieliska iespēja iepazīt Latvijas kultūru, valodu, gūt priekšstatu par pirmsskolas izglītības sistēmu Latvijā un konkrētajā pirmsskolas iestādē. Kolēģi no Igaunijas un Lietuvas apmeklēja piecas runas rotaļnodarbības, vērojot bilingvālās metodikas iespējas, kurās viņus pozitīvi pārsteidza mūsu audzēkņu zināšanas un rotaļnodarbību norise kopumā. Paldies iestādes pedagoģēm, kuras uzdrošinājās un vadīja atklātās rotaļnodarbības!
21.februārī visi projekta dalībnieki piedalījās svētkos “Masļeņica”, kur priecājās un lielījās gan lieli, gan mazi. Viesus izklaidēja Lācis, Ziemiņa, Pavasaris un “skomorohi”. Par godu svētkiem visi dziedāja. Pasākuma apmeklētājiem arī bija iespēja piedalīties jautrās tradicionālās rotaļās, tāpat arī savus spēkus dalībnieki pierādīja sacensībās. Svētku beigās tika organizēts svētku tirdziņš, kur visi mielojās ar „mazām saulītēm” – garšīgām pankūkām. Pēcpusdienas laikā tika organizētas pedagogu radošās darbnīcas. Meistarklases “Rotājumi no diegiem” un “Kvilinga pamati” organizēja grupas “Gudrīši” un grupas “Bitītes” skolotājas.
Trešajā darbnīcā “Lelle ar noslēpumu” tika iegūtas iemaņas, gatavojot auduma lelli maisiņu glabāšanai. Grupas “Pūcītes” pirmsskolas skolotāja Gaļina Košlača iemācīja meistarklases dalībniekus sašūt lelli, izmantojot mājās atrodamus auduma gabaliņus. Tā bija tiešām fantastiska ideja dāvanai savām draudzenēm.
“Grupas “Ezīši” darbnīca “Maģiskais foamirāns” paver plašas iespējas nodarbībām ar bērniem, izgatavojot modes aksesuārus, interjera dekoru. Materiāls ir tik silts, videi draudzīgs, nav asu smaku, neatstāj krāsu pēdas uz pirkstiem, kas ir galvenā prasība bērnu drošībā nodarbībās,” atzīmēja Lietuvas partneri.
Meistarklases „Vienkārši un burvīgi šalles siešanas veidi” vadītāja pirmsskolas skolotāja Ināra Kolosova apkopojusi 10 aktuālākās 2018.gada pavasara tendences šallēm un lakatiem. Papildu tā bija iespēja enerģiski un praktiski pavadīt pusstundu kopā ar pārējiem meistarklases dalībniekiem radošā noskaņojumā, gūstot vērtīgas zināšanas par vēl vienu sievietes noslēpumu būt skaistai un modernai.
Meistarklašu cikla beigās grupas “Kukulīši” pirmsskolas skolotāja Oļesja Ugoļova piedāvāja tuvāk iepazīties ar kanzaši tehnikā darinātiem rotājumiem. Varbūt kādam idejas bija pazīstamas, bet kopīga nodarbošanās apvienoja mūsu projekta komandu un palīdzēja atklāt pedagogos radošuma potenciālu.
Protams, bez nopietnām nodarbībām un lekcijām apskatījām Daugavpili, apmeklējām Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Marko Rotko mākslas centru, kā arī bijām zinātkāres centrā “Zinoo” un “Latgales Zoodārzā”, jo visiem tā bija pirmā viesošanās Daugavpilī.
22.februārī viesojāmies Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādē “Liesmiņa”. Iestādes audzēkņi sagatavoja siltu un sirsnīgu priekšnesumu, vadītāja vietniece Lolita Fiļipova pastāstīja projekta dalībniekiem par ekonomikas pamatiem pirmsskolas vecuma bērniem, dalījās pieredzē, kā vienkāršā un saprotamā valodā, rotaļu veidā bērniem paskaidrot, ko nozīmē alga, vajadzības, ģimenes budžets, ienākumi, izdevumi. “Ābelītes” administrācija pateicas “Liesmiņas” vadītājai Tamārai Kurpniecei un viņas kolektīvam par viesmīlību, atsaucību, sadarbību un aktīvu palīdzību Nordplus Junior projekta realizēšanā!
Darbs projektā turpinās. Š.g. maija vidū plānojam apmeklēt Igaunijas pirmsskolas izglītības iestādi Kohtla-Jarvē. Gribētos novēlēt visai projekta komandai izturību un aktīvu darbošanos projektā!

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes Nordplus Junior projektu “Teachers observing Teachers: a professional Development Tool for every school” /”Skolotāji novēro skolotājus: profesionālie attīstības rīki katrai skolai’’ finansē Eiropas Savienība. Vairāk par Nordplus Junior programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Nordplus.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
11.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece un projekta koordinatore
Nataļja Kozireva
t.65474792