Daugavpils 3.vidusskola uzņem viesus Erasmus+ projekta “THINK” ietvaros

01.04.2022.

Š.g. 26.-30.martā Daugavpils 3.vidusskolā viesojās Erasmus+ projekta “THINK” delegācijas no Bulgārijas, Slovākijas, Spānijas un Portugāles. Itālijas partneri pievienojās projektu sanāksmei virtuāli. Galvenā projekta tikšanās tēma “Prezentācijas prasmes”. Visas nedēļas laikā domājām par to, kā, ko un kur prezentēt, klausījāmies, piedalījāmies, veidojām, prezentējām un reklamējām. —– 

26.martā RTU projektu vadītājs skolu sadarbībā Aigars Asmis novadīja informatīvo lekciju par prezentācijas prasmju īpašībām. Dalībnieki uzzināja lietderīgas lietas par runas struktūru, ķermeņa valodu, uzstāšanās īpašībām. Turpmāk starptautiskajās komandās skolēni veidoja kolāžas par savu komandu, izmantojot iegūtās zināšanas un prezentējot rezultātu.

Neskatoties uz stipro vētru, dalībnieki iesaistījās Daugavpils kvesta tūrē un pētīja pilsētas nozīmīgās vietas.

Daugavpils 3.vidusskolā jau vairākus gadus ir tradīcija svinēt pavasara atnākšanu ar festivālu “Pavasara iedvesmotie”, bet šogad šī tradīcija ieguva starptautisku nozīmi. Projekta dalībniekiem tika piedāvāta iespēja izveidot pavasara kostīmu kolekciju no dažādiem materiāliem. Skolēni no visām valstīm ar aizrautību ķērās pie darba un divu stundu laikā tika izveidotas piecas unikālas kolekcijas, kuras tika prezentētas lielajā finālā – modes šovā ar mūzikas atskaņojumu un kolekcijas aprakstu. Bet, protams, savstarpējā sadarbība bija veiksmes atslēga. Katram komandas dalībniekam tika dota noteikta loma: modelis, dīdžejs, prezentētājs, dizainers. Skolotāju žūrija vērtēja komandu darbu, radošumu un prezentācijas prasmes. Skolēni paši bija pārsteigti un iedvesmoti par sasniegto rezultātu.

Prezentācijas prasmes tika aplūkotas no dažādiem virzieniem un pusēm. Tās ietvēra prasmes mutiski prezentēt sevi un savu komandu un darbu, pareizi izmantot ķermeņa valodu un balsi, veidot runas struktūru. Vairākas aktivitātes tika veltītas praktiskajam aspektam: prezentāciju vērošanai, kad skolēni apmeklēja Višķu amatnieku ciemu un vēroja keramiķa Valda Grebeža paraugdemonstrējumus; ziepju darbnīcā skolēni paši veidoja ziepes no eko materiāliem un prezentēja savas dāvanas; vērtīga bija Aglonas maizes muzeja apmeklēšana, garda ēdiena baudīšana un latgaliešu tradīciju izzināšana.

Projekta tikšanās noslēgumā skolēni izveidoja savas pieredzes reklāmu, kurā iekļāva visspilgtākos iespaidus, vērojumus, komandu foto un video.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projektu “THINK” (“DOMA”) (Nr. 2019-1-SK01-KA229-060786_3) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ .

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
angļu valodas skolotāja
Helēna Skripničenko