Daugavpils Inovāciju centrā tika īstenotas deviņas radoši izglītojošas programmas STEM jomā

08.07.2022.

Daugavpils Inovāciju centrā tika īstenotas 9 radoši izglītojošas programmas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) jomā. —– 

– “Spēle ar dārzeņiem, krāsu un vidi” dalībnieki, praktiski darbojoties, iepazina dabas resursu – dārzeņu spējas krāsu pasaulē. Dārzeņu krāsas un citi dabas resursi tika izmantoti radošās izpausmes darbos. Radoši izglītojošajā programmā dalībnieki mijiedarboja savā starpā ķīmiskus procesus ar mākslu.
– “Papīra māksla” jaunieši ieguva iemaņas un zināšanas par otrreizēju papīra pārstrādes procesu mājas apstākļos un izveidoja unikālu papīru mijiedarbībā ar dabas veltēm.
– “Dizainēts Apsaiklings” dalībnieki veidoja mūsdienīgas un aktuālas lietas no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Uzsvars tika likts ne tikai uz radošumu, bet uz produkta lietderību un izskatu, tādā veidā arī mācoties izmantot resursus atbildīgi arī otrreizēji.
– “No meža līdz mājai” dalībnieki iepazinās ar dabas resursu, ķīmisko un pārtikas vielu lomu cilvēka dzīvē un sadzīvē un iespējām, ko katrs interesents var praktiski pagatavot, izmantojot dažādus dabas resursus. Dalībnieki guva zināšanas un iemaņas mežā, pļavā un dārzā augošo augu atpazīšanā, kā arī par to īpašību ietekmi uz cilvēka veselību.
– “Daba + veikals = produkts” dalībnieki iepazinās ar dabas resursu, ķīmisko un pārtikas vielu lomu cilvēka dzīvē un sadzīvē. Iepazinās ar iespējām, ko var pagatavot pats no mežā un pļavā, dārzā sastopamajiem augiem un veikalā nopērkamajiem produktiem. Guva zināšanas par populārākajiem augiem, to iedarbību un izmantošanu skaistumkopšanas produktu pagatavošanā mājas apstākļos.
– “Atkritumu mazināšana mājsaimniecībā” dalībnieki guva zināšanas par atkritumu daudzumu un to apriti pasaules ekonomikā, par apzīmēju nozīmi uz iepakojuma, kā arī guva praktiskās iemaņas atkritumu šķirošanas pamatnosacījumos un to daudzuma mazināšanas metodes mājsaimniecībā.
– “Māksla TE!” izglītojošās programmas laikā tika attīstīta radošā domāšana, mākslas/dizaina radīšana un dabas vērtību apzināšanās, izmantojot visu, kas pieejams mums apkārt, uzsverot dabas resursu pielietojumu.
– “Videi draudzīgs iepakojums” dalībnieki guva iemaņas par iepakojuma daudzveidību pasaulē un par videi draudzīga iepakojuma veidiem. Diskutēja par cilvēka iepakojuma izmantošanas paradumiem, kā arī radīja savu unikālo iepakojumu pārtikas produktiem.
– “Ilgtspējīga mode” dalībnieki, radoši darbojoties, guva iemaņas par apģērbu industrijas ietekmi uz vidi un risinājumus aprites ekonomikas stiprināšanai šajā jomā. Diskutēja par dabas resursu izmantošanu visā apģērba dzīves ciklā, sākot no izejvielu iegūšanas līdz tam, kas notiek pēc patēriņa. Programmas laikā, otrreizēji pārstrādājot tekstila apģērbu, dalībnieki radīja unikālu tekstilizstrādājumu – iepirkumu maisiņu.

Programmas tika īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” (projekta Nr.NFI/IC/VIAA/2020/4, līguma Nr.9.-20.2.2.1/4) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Inovāciju centrs
Tālr. 29411895
www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter