Pilsoniskuma nedēļa Tehnoloģiju licejā

No 10. līdz 17. novembrim Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā aizvadīta notikumiem bagāta Pilsoniskuma nedēļa “Ir labi kopā būt!”. Nedēļas laikā stundās un ārpusklases pasākumos runājām par to, cik svarīgi ir būt kopā ar draugiem un ģimeni, kopā veidot savu skolu, dzimto pilsētu un valsti.

Vairākas aktivitātes  tika organizētas ar mērķi pavadīt laiku kopā un saliedēt skolas kolektīvu. Notika saliedēšanas pasākums 7. plūsmā “Mēs esam kopā ikdienā un svētkos”, Ledus halles apmeklējums 5. plūsmā, pasākums ar vecākiem “Profesiju virpuli” 2. un 3. plūsmā.

Sporta skolotāji organizēja jautrās starpklašu stafetes. Latviešu valodas stundās 9. plūsmas skolēni  ar publisko runu “Latvija un cilvēki latviešu autoru grāmatās” uzstājās 7. klases skolēnu auditorijā.

Vecāko klašu licejisti starpbrīžos organizēja 1. – 4. klašu skolēniem izzinošu pasākumu “Rotaļājamies kopā!” un kopā spēlēja latviešu tautas rotaļas. Deju kolektīva  “Balaguri” dalībnieki novadīja 9. un 11. plūsmas skolēniem meistarklasi  “Dejojam kopā!”, kur  iemācīja viņiem latviešu tautas deju “Oira”.

15. un 17. novembrī skolā izskanēja koncerti “Ir labi kopā būt!”, kuros radošie kolektīvi ar dziesmām un dejām sveica licejistus un skolotājus.

Pilsoniskumā nedēļas norisē aktīvi iesaistījās arī priekšmetu skolotāji. Latviešu valodas stundās notika dzejoļu konkursi, viktorīnas un dažādas spēles: 4. plūsma piedalījās radošajā darbnīcā “Ceļojums pa Latvijas takām”, 5. plūsmā notika radoša stunda “Daugavpils – svētku krāsās”, bet 1. plūsmas skolēni cīnījās par uzvaru dzejoļu konkursā “Mana Latvija”. Sociālzinību stundās licejisti veidoja Latvijas nacionālo simbolu galeriju, lasīja Satversmi un apsprieda, kā tā atspoguļo demokrātiju Latvijas valstī, aizstāvēja projektus “Meklēsim kopā līderus savā dzīvē”. Interesantas tematiskās stundas organizēja arī datorikas, dabaszinību, sporta,  dizaina un tehnoloģiju skolotāji.

Sagaidot svētkus, mēs gājām ciemos un aicinājām ciemiņus pie sevis. 2. un 3. plūsmas skolēni apmeklēja interaktīvo nodarbību “Ko tu zini par Latviju” Daugavpils Novadpētniecības muzejā, bet 11. plūsmas skolēni tikās ar liceja absolventu Pjotru Golubevu, pašlaik Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas studentu.

Pilsoniskuma nedēļā bija jūtams, ka kopā domājam par Latviju, izjūtam prieku un lepnumu par mūsu valsti.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja
izglītības metodiķe
Eleonora Nedvede