Projekta tikšanās Daugavpilī

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas īstenotajā Erasmus+ projektā “SEZAM, atveries! Dalīšanās ar entuziasmu, stāstiem un pasākumiem tūkstošgades Eiropā” tumšajā, bet patriotiskajā gaisotnē no 13.līdz 19.novembrim notika ārvalstu izglītojamo un skolotāju no Vācijas, Francijas, Itālijas un Spānijas vizīte Latvijā. Nedēļas laikā 22 jaunieši un 8 skolotāji iejutās mūsu skolā un pilsētā, vērtēja mūsu ārpusstundu darba iespējas.

Jaunieši tika izmitināti ģimenēs, lai labāk iepazītu mūsu dzīvesveidu, tradīcijas, un ieguvēji bija abas puses. Katra diena sākās ar nodarbību skolā: ciemiņi apguva dejas, dziesmas, spēles, drāmu. Savukārt katras dienas pēcpusdienā bija kultūras programma: Daugavpils cietokšņa objekti, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Daugavpils Vienības nama Tradīciju nams,  Daugavpils ledus halle ar iespēju paslidot profesionālo treneru vadībā.

Reģiona dabu un tradīcijas varēja iepazīt braucienā uz Zarasiem, Lietuvu, kur aplūkojām Stelmuižas ozolu, katoļticības brīnumaino vietu pie Ilgu ezera, Zarasus un ūdensdzirnavas. Īsts izturības pārbaudījums bija pārgājiens pa Stropu mežu vējainā un sniegotā laikā. Daudziem jauniešiem tā bija pirmā pieredze – sajust sniegu, izbaudīt īstu ziemu!

Dažādas jauniešu kopīgas aktivitātes stiprināja draudzību, angļu valodas lietojumu, savstarpējās zināšanas par latviešu valodu un kultūru.

Latvijas dzimšanas dienai bija veltīti vairāki pasākumi: svētku koncerts skolā, Erasmus+ tortes baudīšana, grupas “Dzelzs vilks” koncerta apmeklējums un svētku lāzeršovs Daugavpils Vienības laukumā. Viesi bija patīkami pārsteigti, cik vērienīgi un jauki mēs svinam savas valsts dibināšanu.

Projekts pamazām tuvojas noslēgumam, vēl palicis pēdējais brauciens uz Spāniju nākamā gada pavasarī.

Ļoti ceram, ka mūsu ciemiņi šajā nedēļā atklāja Latvijas cilvēku viesmīlību, sirsnību un tradīcijas.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “SEZAM, atveries! Dalīšanās ar entuziasmu, stāstiem un pasākumiem tūkstošgades Eiropā” (Open SESAME! Sharing Enthusiasm, Stories and Actions in Millenials’ Europe) 2020-1-IT 2-KA229-079743_2) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Vairāk par projektu: https://opensesame-erasmus.weebly.com/

Informāciju sagatavoja un apkopoja
St.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas metodiķe
Evelīna Balode