Radošais projekts “Māksla dzīvot harmonijā – 3”

2022. gada augustā nodibinājums DAKINI fonds sāka realizēt jaunatnes iniciatīvas projektu ,,Māksla dzīvot harmonijā 3”, kas norisinājās 3 mēnešus, ko finansē Eiropas Sociālā fonda projekts (Nr.8.3.4.0/16/I001) ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” (PuMPuRS). 

Projekts ir radošas aktivitātes cikls, kurš virzīts uz personības prasmi attīstīt dzīvi, dzīvot harmonijā ar sevi, sabiedrību un apkārtējo vidi. Īstenojot projektu, radīti labvēlīgi apstākļi jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, neformālajai izglītībai un brīvā laika pavadīšanai, kā arī sekmēta jauniešu līdzdalība sociālajos un kultūras procesos Daugavpils pilsētā.

Katrs dalībnieks (kopā 13 jaunieši no 7.-12. klasei) iesaistījās fotomākslas, grafiskā dizaina, apģērba dizaina darbnīcā, kā arī vizāžā un meditācijas nodarbībās. Projekta sakumā, neformālā gaisotnē ar tējas ceremonijām notika iepazīšanās vienam ar otru, kur katrs uzzināja par Latvijas, Ziemeļvalstu un Eiropas valstu kultūru un metodēm, kā baudīt dzīvi un būt harmonijā ar sevi.

Septembrī tika organizētas no Dakini fonda lekcijas un prakse Marka Rotko mākslas centrā par mūsdienu inovācijām un virtuālās realitātes tendencēm izglītībā un ikdienas dzīvē, ko vadīja vieslektori no Anglijas (Olga Garajeva) un Latvijas, kuru apmeklēja arī skolēni no citām skolām, kā arī ekskursija pa muzeju un periodikas telpu, kur atklāja jaunus mākslas pārstāvjus un rosināja iedvesmu mācībām. 

Sadarbojoties ar Daugavpils dizaina biedrību, jaunieši apmeklēja grafiskā dizaina darbnīcu, kur apguva skicēt mākslu, pētīt un realizēt ideju dzīvē, veidojot personīgo dizainu un dizaina produktu. Caur mākslas nodarbībām, fotomākslu un grafisko dizainu uzzināja, ka var būt noderīgas zināšanas fizikas, ķīmijas un matemātikas priekšmetos dzīvē un radošajā profesijā, kā arī ieguva ievadu uzņēmējdarbības pamatiem. Daži dalībnieki par ļoti noderīgu nosauca organizēto neformālo pasākumu kafejnīcā WHAT ABOUT COFFEE, kur katram bija iespēja iemācīties gatavot kafijas dzērienu un iegūt zināšanas par kafijas veidiem un to pasniegšanu.

Projekta gaitā visi dalībnieki izbaudīja draudzīgu neformālu gaisotni, izveidoja jaunus kontaktus un paplašināja draugu loku. Tika organizēts gan darbs fotostudijā, gan vakars ar fotomākslas nodarbību profesionāliem fotogrāfiem,  vizāža un pašpārvērtības stundas fotostudijā ar pazīstamo Latvijas vizāžistu Gati Timofejevu. Apģērba un aksesuāru dizaina darbnīcā katrs skolēns iesaistījās radošajā procesā un izveidoja sev jaunu apģērba lietu. Uzzināja, kas ir ilgtspējīga mode un dizains un ka paši var dot jaunu elpu apģērbam. Darbnīcu vadīja Žanna Vērdiņa.

Projekta laikā tika novadītas arī papildus lekcijas un prakses fotostudijā, kā arī sniegta papildus konsultācija tiem, kas vēlējās. Nobeigumā bija organizēts gala pasākums, kur visi dalībnieki un viesi varēja apskatīt paveiktā darba rezultātus un nosvinēt projekta “Māksla dzīvot harmonijā 3” noslēgumu.

Paldies visiem projekta dalībniekiem, sadarbības partneriem, it īpaši PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai “Saules skola”” un projekta darbnīcas vadītājiem.

Informāciju sagatavoja:
Marta Bižāne,
DAKINI fonda vadītāja