Erasmus+ projekts “Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās” uzsākts!

Kas ir Bioētika? Saskaņā ar Tēzaura vārdnīcas skaidrojumu, “Bioētika ir lietišķās ētikas nozare, kas pēta morāles jautājumus un izturēšanos saskarsmē ar dzīvību un dabu, ņemot vērā jaunās attīstības tendences un iespējas pētniecībā, terapijā u.tml.” Kāda ir cilvēku motivācija sasniegt savus attīstības mērķus, bet tomēr neapdraudēt vidi? 

Projektam ir liels inovatīvs nozīmīgums, jo, kaut gan bioētikas jautājumi nav plaši atspoguļoti sabiedrībā, to apspriešana un nepieciešamība ieviest skolā izskan arvien biežāk. Šī tēma kļūst populārāka ne tikai augstskolu programmās, bet arī skolu zinātņu priekšmetos: bioloģijā, ķīmijā, dabaszinībās, ģeogrāfijā, vides mācībā.

Līdz ar to Daugavpils Zinātņu vidusskolā uzsāktais Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību projekts “Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās” (Nr.2022-1-SI01-KA220- SCH-000086423) ir jēgpilns un vērtīgs, jo tas tiek vērsts uz skolotāju izglītošanu bioētikas jautājumos un palīdzības sniegšanu šī priekšmeta integrēšanā mācību procesā skolās.

No 2022.gada 11. līdz 14.decembrim veiksmīgi norisinājās projekta partneru pirmā tikšanās koordinatoru izglītības iestādē Ļubļanas Universitātē, Slovēnijā. Projekts apvieno partnerus no dažādām izglītības nozarēm. Tā Slovēnijas Teoloģijas fakultātei (koordinators) ir liela pieredze bioētikas pasniegšanā, Ziemeļmaķedonijas Balkānu universitāte un Vācijas Pētniecības centrs specializējas bioētikas izpētēs, Spānijas nevalstiskā organizācija “Permacultura Cantabria” pārstāv sabiedrības intereses, pateicoties tās izglītojošajam darbam un ieguldījumam lauku attīstībā. Projekta partneri ir trīs vidusskolas no Turcijas, Itālijas un Latvijas. Katram partnerim ir sava nozīmīga loma, mērķis un uzdevums, kā arī katrs partneris veic savu ieguldījumu projekta īstenošanā un sadarbībā. Tikšanās laikā visi partneri iepazinās, prezentēja savas izglītības iestādes, analizēja projekta pieteikumu un saplānoja turpmāko darbību.

Projektā tiks izstrādāts bioētikas kurss skolotājiem, ko īstenos eksperti no Slovēnijas, Ziemeļmaķedonijas un Vācijas. Projekta partneri – pētniecības centri un augstākās izglītības iestādes – adaptēs akadēmiskās zināšanas skolēnu vecumam. Kurss tiks balstīts uz reālos apstākļos notikušu gadījumu/esošu situāciju analīzi. Projektā tiks izstrādāts izvēles kurss skolēniem. Kursa aktivitātes atbilstoši stundu plāniem tiks īstenotas četru mēnešu laikā izvēles priekšmetā visās projekta partnerskolās. Kursa materiāli būs pieejami vietnē lejupielādējamajā versijā.

Projektā iesaistītie skolēni piedalīsies mobilitātē Latvijā, kur viņi pētīs un apspriedīs ilgtspējīgas vides un bioētikas gadījumus. Projekta laikā tiks izveidots e-mācību modulis par bioētiku un ilgtspējīgu vidi, kas palīdzēs skolotājiem atbilstoši mācīt savus skolēnus par šiem jautājumiem. Projekta digitālajā platformā tiks apkopota izvēles kursa skolēnu un skolotāju labā prakse un gadījumu izpētes. Tā tiks veidota kā atsevišķa bloga lapa projekta mājaslapā, kurā partneri varēs augšupielādēt savu labāko praksi.

Pirms projekta tikšanās skolēni no Latvijas, Itālijas un Turcijas piedalījās logo konkursā un projekta tikšanās laikā norisinājās partneru balsošana un tika izvēlēts projekta logo.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas projektu “Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās” (Nr.2022-1-SI01-KA220- SCH-000086423) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
skolotāja Helēna Skripničenko,
psiholoģe Olga Vasiļjeva