Daugavpils jaunieši veido dialogu ar lēmumu pieņēmējiem

Lai veicinātu lēmumu pieņēmēju izpratni par jauniešu līdzdalību un radītu pārliecību par abpusējas iesaistes un sadarbības nozīmīgumu, šī gada 17.janvārī Daugavpils Inovāciju centrā norisinājās projekta „Dialogs nākotnei” (Nr.VP2022/5-22) aktivitāte „Mācības par komunikāciju un sadarbību lēmumu pieņēmējiem „Dialogs1”, kuru vadīja jaunatnes politikas speciālists Vilis Brūveris.

Šobrīd ir aktuāli attīstīt lēmumu pieņēmēju komunikācijas un sadarbības prasmes darbā ar sabiedrību kopumā, īpaši ar jauniešiem.

Uz apmācībām tika aicināti visi pašvaldības deputāti, iestāžu vadītāji, kuri ir tieši saitīti ar jaunatni. Mācību ietvaros tika izskatīts Daugavpils pilsētas pašvaldības Jaunatnes politika plāna projekts, aktualizētas jau esošās pašvaldības daudzveidīgās atbalsta iespējas, novērtētas esošās iestādes, kuras mērķētas uz jauniešu iesaisti un akcentēta nepieciešamība pārskatīt un formulēt plāna stratēģiskos virzienus.

Pasākuma dalībnieki plānā norādīja punktus, kuros nepieciešams veikt izmaiņas un atzina nepieciešamību stiprināt nevalstiskā sektora sadarbību. Tāpat tika secināts, ka nozīmīgi attīstīt to jauniešu iesaisti, kuri pametuši mācības un nav nodarbināti.

Mācību vadītājs Vilis Brūveris atzīst: „Ļoti pozitīvi ir redzēt, ka Daugavpils domā par jaunatnes politikas attīstību un apmācību dalībniekiem ir kopīga vēlme īstenot jēgpilnu politiku jauniešiem. Svarīgi ir vienoties pilsētai kā kopienai par kopīgu jaunatnes politikas mērķi un to kopīgi īstenot. Diskusijas ir jāturpina, kurām jānoslēdzas ar politisku vienošanos par īstenotajiem mērķiem. Daugavpils jaunatnes lietu politikas plānošanas dokumentu svarīgi ir sasaistīt kopā ar Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumā iekļautajām un radītajām idejām. Jāveido aktīva sinerģija starp sektoriem un labās idejas jāiekļauj ilgtspējīgos modeļos.”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes īstenotā projekta „Dialogs nākotnei” (Nr.VP2022/5-22) ietvaros, lai papildinātu esošo jaunatnes politikas attīstības plānu, arī turpmāk notiks tikšanās ar lēmuma pieņēmējiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem. Paredzēts organizēt arī domnīcas pilsētas apkaimēs, kurās jaunieši aprobēs un izvērtēs jaunatnes politikas rekomendācijas un iekļautos mērķus, lai plānošanas dokuments būtu vērtīgs visām mērķa grupām.

Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu aktīvu līdzdalību svarīgāko jautājumu risināšanā, kas skar jaunatni Daugavpils pilsētā, un veicināt pašvaldības jauniešu, darba ar jaunatni veicēju un lēmumu pieņēmēju komunikāciju un izpratni par demokrātijas procesiem.

Galvenās projekta aktivitātes ir „Apmācības par komunikāciju un sadarbību lēmumu pieņēmējiem „Dialogs 1””;  divas apmācības par komunikāciju un sadarbību darba ar jaunatni veicējiem; deviņas domnīcas – strukturētā dialoga tikšanās jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem,  mentorings – 15 atbalsta tikšanās ar jauniešiem un 10 supervīzjas – mentorings jaunatnes darbiniekiem; Daugavpils pilsētas jauniešu tiešsaistes forums „Nākotnes dialogs”.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Santa Upīte,
Projekta vadītāja
santa.upite@jauniba.lv