Valsts izglītības satura centra mājaslapā publicētas Valsts pārbaudes darbu programmas 2022./2023. mācību gadam

Valsts izglītības satura centrs (VISC) saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 398 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 14. un 15. punktu  publicē  2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes darbu programmas.

Vairāk informācijas lasiet VISC mājaslapā: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/valsts-parbaudes-darbu-programmas-2022-2023-macibu-gadam