Darba vērošana Igaunijā

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas sitaminstrumentu spēles skolotāja Anželika Orlova-Makaronoka un klavierspēles skolotāja Laura Onzule 2023.gada 5.-11.februārī Erasmus+ programmas ietvaros piedalījās stundu un darba vērošanā Igaunijas pilsētā Tartu Heino Elleri Muusikakool . Projekta mērķis – paaugstināt mūzikas apguves kvalitāti, apgūt labo praksi inovāciju ieviešanai sitamo instrumentu, klavierspēlē un improvizācijā, sadraudzēties ar mūzikas skolu turpmākajai sadarbībai.

Savu darba nedēļu iesākām ar tikšanos ar projekta vadītāju un ekskursiju pa mūzikas skolu, bijām lielajā bibliotēkā, skolas gaiteņos, kur pilnas sienas ar interesantiem, mūzikas rakstiem un bildēm, kā mūsdienīgām, tā arī vēsturiskām.

Katru darba dienu vērojām stundas, secinājām, ka skolas stiprā puse ir audzēkņu mākslinieciskās pieejas attīstība, kas savukārt sasaistāma ar to, ka, lai iestātos vidusskolā, bērnu mūzikas skola jābeidz augstā līmenī. Sitaminstrumentu stundās vērojām ļoti izsmalcinātu darbu, kavēšanās pie pirmajām skaņdarba 5 taktīm ir kvalitātes garantija, klavierspēlē – muzicēšana un tehnika, audzēkņa vēlme augt un attīstīties muzikāli, cīņa ar sarežģīto repertuāru. Interesanti bija novērot to, ka vairākumam audzēkņu ir ļoti aktīva atgriezeniskā saite ar pedagogu, diskusijas par tehnisko paņēmienu pielietojumu  u.tml. Taču ir arī kautrīgi audzēkņi. Mums bija iespēja vērot meistarklases klavierspēlē, kurus vadīja Daiva Stulgyte no Lietuvas un Improvizācijas meistarklases, kuras vadīja Jaan Sikk, piedaloties audzēkņiem ar dažādiem mūzikas instrumentiem un vokālu. Vērojot tās, tik tiešām atzīmējām sev interesantas metodes un paņēmienus, paplašinājām muzikālo pasauli. Darba nedēļu noslēdzām ar vidusskolas audzēkņu lielo ansambļu koncertu, tajā uzstājās dažāda sastāva ansambļi – pūšaminstrumenti, sitaminstrumenti, klavieres, ģitāras, vokāls. Nevarējām neizmantot iespēju iepazīt vairāk Tartu pilsētu, organizējām pastaigas pa vecpilsētu un apskatījām vēsturisko Tartu Universitāti, apgriezto māju un citas jaukas vietas.

Izbaudījām šo nedēļu, esam motivāciju pilnas! Paldies projektam par šo iespēju un jauno praksi!

“Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+   programmas profesionālās izglītības sektora projektu “21.gs. mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve” (2021-1-LV01-KA122-VET-000017883) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
pedagoģes Anželika Orlova-Makaronoka un Laura Onzule