Erasmus+ mobilitāte uz Portugāli “Ar pārsteigumu de Portugal”

No šī gada 29.februāra līdz 11.martam Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas trīs skolotāji un četri izglītojamie piedalījās Erasmusprogrammas profesionālās izglītības sektora projektā “21.gs. mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve” (2021-1-LV01-KA122-VET-000017883) Portugāles galvaspilsētā Lisabonā.

Brauciena pirmajā nedēļā mūsu skolas audzēkņus un pedagogus uzņēma trīs izglītības iestādes – Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, Conservatório Regional de Palmela un Escola de Jazz do Barreiro, kas ir līdzīgas Latvijas mūzikas vidusskolām.

Pirmā skola, kuru mēs vērojām, bija Escola Artística de Música do Conservatório Nacional. Tur bija iespēja apmeklēt daudzas un dažādas atklātās stundas, starp tām: klavierspēle, mūzikas teorija un kompozīcija, vijoļspēle, vokāls, trompetes spēle, operklases, kā arī kolektīvās muzicēšanas (stīgu kvartets, metālpūšamo instrumentu brass, kamerorķestris, pūšamo instrumentu orķestris), un vēl arī mūsu audzēkņi saņēma konsultācijas no vietējiem pasniedzējiem. Lielu uzmanību skolas pedagogi pievērš audzēkņu ķermeņa kustībām, spēlējot instrumentu, un skaņas kultūrai. Interesanti, ka šajā skolā vokālās nodaļas audzēkņiem jau vidusskolā parādās operklases (Latvijā tikai augstskolā), kur audzēkņi iestudē operu fragmentus sadarbībā ar režisoru, koncertmeistaru un vokālo pedagogu.

Conservatório Regional de Palmela bija nākamā skola, ko iepazinām. Šī skola ir ar augstu profesionālo līmeni, kurā mācās 420 audzēkņi, sākot ar pirmo klasi un beidzot ar vidusskolu. Svarīgi, ka šajā skolā visi audzēkņi apgūst gan vispārizglītojošus priekšmetus, gan mūzikas priekšmetus, kas dod iespēju uzturēt augstu profesionālo līmeni un veidot audzēkņiem nepārslogotu mācību dienu. Bija iespēja piedalīties pūšamo instrumentu orķestra mēģinājumā, kurā audzēkņi spēlē jau no 7 gadu vecuma. Mēģinājuma laikā bija jūtama disciplīna un audzēkņu aizrautība, noteikti arī jāatzīmē diriģenta kompetence darbā ar bērniem un orķestri. Interesanti, ka skolai ir sagatavošanas klases, kurās mācās 1200 mazo mūzikas gribētāju, un no tā var secināt, ka skolā ir liels konkurss, lai varētu turpināt mūzikas gaitas.

Escola de Jazz do Barreiro ir skola ar savu “rozīnīti”. Šī skola atrodas Barreiro pilsētasvēsturiskajā ēkā. Iepazīstot skolu, uzzinājām, ka audzēkņi apgūst tādas specialitātēs kā ģitāra, basģitāra, sitamie instrumenti, dziedāšana, saksofons, trompete, klavieres un fado mūziku. Fado ir Portugāles nacionālā mūzika, kas atgādina blūza, folkmūzikas un melanholijas sajaukumu. Ar šo fantastisko mūziku bija iespēja sīkāk iepazīties Fado muzejā nedēļas sākumā. Savukārt skolā ir savs Džeza klubs, kurā audzēkņiem katru mēnesi ir iespēja pilnveidot savas iemaņas un prasmes, spēlējot kopā ar dažādiem pieaicinātajiem viesiem. Arī mūsu skolas pedagogs Ojārs un audzēknis Arvis piedalījās vakara Jam session.

Kultūras programmas ietvaros bija iespēja apmeklēt un iepazīties ar okeānu mūsu kontinenta Rietumu vistālākajā punktā, ragā – Cabo da Roca – un pagaršot slaveno našķi Pasteis (olu krēma kūciņa). Ar to arī noslēdzās mūsu pirmā nedēļa.

Ojārs Tūmiņš (Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogs) par pavadīto nedēļu saka: “Man tā bija iespēja apmeklēt un vērot stundas dažādās mūzikas mācību iestādēs Lisabonā (Portugāle).  Visvairāk informācijas un priekšstatu par stundu norisi un metodiku ieguvu Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, kas ir līdzīga skola Latvijas mūzikas vidusskolām. Apmeklēju trompetes specialitātes, metālpūšamo instrumentu brass ansambļa nodarbības, sitaminstrumentu un stīgu orķestra stundas. Man, trompetes spēles pedagogam, bija interesanti vērot, kā strādā portugāļu kolēģis, trompetists Daniels Louro. Brass ansambļa stundā novēroju, ka liels uzsvars tiek likts uz ļoti precīzu intonāciju un ritmisko zīmējumu. Audzēkņi bija disciplinēti un ieklausījās pedagoga norādījumos. Brass ansambļa nodarbības notiek vienu reizi nedēļā un ir 90 minūtes garas. Trompetes specialitātes stundās bija iespēja vērot gan pavisam jaunus trompetistus, kas nupat sākuši apgūt trompetes spēli, gan arī nobriedušus audzēkņus, kuri jau pēc gada plāno stāties mūzikas augstskolā. Interesanti, ka mazajiem audzēkņiem viena stunda nedēļā notiek pārī ar kādu citu audzēkni, bet otra stunda – individuāli. Savukārt lielajiem audzēkņiem ir trīs stundas nedēļā specialitātē, kā arī divas papildu stundas tehnisko elementu attīstīšanai specialitātē pie cita pedagoga. Nedēļas laikā, vērojot stundas, secināju, ka kopējais audzēkņu līmenis ir pietiekami augsts. Pedagogi stundās strādā ar lielu degsmi. Audzēkņiem ir liela cieņa pret pedagogiem, un savstarpējā komunikācija ir teicama”.

Gaļina Zavadska (Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagoģe) saka: “Man bija iespēja vērot dažādas stundas: mūzikas teorijas un kompozīcijas, klavierspēles, sitaminstrumentu spēles, stīgu orķestra mēģinājumu Escola Artística de Música do Conservatório Nacional. Mūzikas teorijas un kompozīcijas stundā piedalās dažāda vecuma skolēni (no 12 līdz 15 gadu vecumam). Pedagogs 1,5 stundas laikā analizē 16.-17.gs. renesanses laikmeta frankoflāmu komponista Žoskēna de Prē (Josquin des Prés) kompozīciju. Uz šīs analīzes pamata viņš pievērš uzmanību dažādiem mūzikas teorijas un kompozīcijas jautājumiem: retorikai, struktūrai, formai, harmonijai, melodikai, intervāliem, tēlainībai. Man, mūzikas teorētiķei, bija ļoti interesanti klausīties un kopā analizēt. Mani pārsteidza skolēnu attieksme pret priekšmetu kopumā. Neskatoties uz to, ka mūzikas piemērs bija diezgan sarežģīts, skolēni piedalījās kopējā apspriedē un diskusijā, bija jūtama liela uzmanība un cieņa pret pedagogu. Skolēni visi ir ļoti motivēti mācīties un sadarboties stundas laikā. Tāda dažādu priekšmetu integrācija varētu kļūt par veiksmīgu piemēru mūsu skolas vadītajās mūzikas teorijas stundās. Mana personīgā pedagoģiskā pieredze bagātinājās ar jaunām metodēm un interesantiem pasniegšanas paņēmieniem. Visu nedēļu bija iespēja baudīt portugāļu mūzikas kultūru un pilnveidot savas svešvalodas zināšanas.”

Otrā nedēļā iesākās mazākā sastāvā (divi pedagogi atgriezās Latvijā), taču produktīvais darbs turpinājās. Mēs ielūkojāmies vēl trijās Portugāles skolās – Escola de Jazz Luiz Villas-Boas –Hot Clube de Portugal, Conservatorio Regional de Setubal un Academia de musica de Almada.

Ļoti sirsnīgi mūs uzņēma Escola de Jazz Luiz Villas-Boas – Hot Clube de Portugal un skolasdirektors Gonçalo Marques. Šīs skolas viena no stiprākajām pusēm ir starptautiskā sadarbība ar slaveniem džeza mūziķiem, kuri sniedz ne tikai kopīgu koncertu ar audzēkņiem, bet arī dalās ar pieredzē meistarklasēs. Tā, piemēram, šī gada martā skola uzņems amerikāņu dziedātāju un dziesmu autoru Kurtu Ellingu. Jāatzīmē, ka skolai ir arī sava ierakstu studija, kurā audzēkņi var darboties. Noslēgumā mums bija iespēja klausīties nelielu koncertu, ko sniedza skolas audzēkņu Jazz combo.

Conservatorio Regional de Setubal un Academia de musica de Almada ir līdzīgas mūzikas iestādes. Tā pat kā Latvijā, arī te audzēkņi mācās paralēli divās skolās – vispārizglītojošajā un mūzikas skolā. Iepazīstot skolas, uzzinājām, ka mūzikas teorētiskie priekšmeti (solfedžo, mūzikas teorija) notiek tikai vienu reizi nedēļā, mūzikas literatūra sākas no vidusskolas līmeņa, savukārt specialitāte un kolektīvā muzicēšana notiek divas reizes nedēļā. Neparasti bija vērot lasīšanu no lapas klavierspēlē kā grupu nodarbību. Jāatzīmē, ka Portugālē mūzikas vidusskolu audzēkņi pabeidz līdz 18 gadiem un veiksmīgi stājas augstskolās gan savā valstī, gan ārvalstīs.

Dažu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņu pārdomas un iespaidi no brauciena:

Madara Masāne (VI kursa audzēkne): “Šajās divās nedēļās vēroju daudzveidīgas manas profesijas apgūšanas metodes, vairākās Lisabonas mūzikas skolās/vidusskolās, kas pilnveidoja manas zināšanas par pedagoģiju. Lieliska iespēja arī bija iepazīstināt Portugāles studentus un skolotājus ar mūsu komponistu daiļradi. Brauciens uz Portugāli vienmēr paliks atmiņā ar viņu tradicionālo mūzikas žanru – Fado. Apmeklējām Fado muzeju, kā arī brauciena otrajā nedēļā Fado koncerts sniedza patīkamus iespaidus par Portugāles mūzikas pasauli kopumā”.

Anastasija Vinogradova (III kursa audzēkne): “Pavadot divas nedēļas Portugālē, es piedzīvoju daudz spilgtu emociju. Sākumā bija nelielas bailes un diskomforts, jo sveša valsts, sveša valoda un daudz nezināmā. Bet, dienām ritot, radās sajūta, ka jau esam mājās. Pa šo laiku mēs daudz kur bijām: vairākās skolās, muzejos, pilīs, pastaigās pa Lisabonu, koncertos, okeonārijā. Skolās mēs vērojām stundas, man bija iespēja nodarboties ar vokāla skolotāju. Pirmo reizi biju pie okeāna un tas bija kaut kas nereāls, jo, stāvot uz klints un vērojot tā skaistumu, dzirdot ūdens skaņas, jūtot, kā mati plivinās vēja plūsmās, var izbaudīt to viegluma un relaksējošo sajūtu. Vēl Portugālē apbrīnoju iedzīvotāju dzīvi. Piemēram, iedzīvotāji nekur nesteidzas, bet no otras puses brauc ar ātrumu vairāk par 120 km/h, viņiem nav radiatoru mājās, kad ir auksti, cilvēki apsilda māju vai dzīvokli ar sildītājiem. Kopumā brauciens patika, jo tas bijis produktīvs, kā arī projekts deva iespēju iepazīties ar jauniem cilvēkiem, gūt jaunas idejas, kas varētu būt interesantas mūsu skolā.”

Annija Brenča (III kursa audzēkne): “Brauciens uz Portugāli izdevās ļoti jauks. Mēs apmeklējām daudzas Lisabonas mācību iestādes mūzikas ievirzē, kur mums bija iespēja novērot stundas un uzklausīt vietējo pedagogu pieredzi mācību darbā. Skolas atšķīrās gan pēc mācību līmeņa, gan pēc apgūstamās programmas. Guvām vērienīgu ieskatu džeza mūzikā, apmeklējot džeza ansambļu mēģinājumus un koncertus. Biju pārsteigta par džeza mūzikas pieprasījumu Portugāles kultūras dzīvē. Fado muzeja un vietējās grupas koncerta apmeklējums deva plašu ieskatu portugāļu tradicionālajā mūzikā. Secināju, ka šī mūzika ir ļoti kolorīta un savdabīga. Mēs apmeklējām arī vairāku orķestru mēģinājumus, kā arī mācību kora stundas. Portugālē mani ļoti iepriecināja radoši, talantīgi un ļoti draudzīgi cilvēki!”

Patīkams pārsteigums šajā Erasmus+ mobilitātē bija nejauša satikšanās skolā Conservatorio Regional de Setubal ar Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas absolventi Jeļenu Bogatirjovu, kura savulaik pabeidza kordiriģēšanas nodaļu.

Erasmus+ mobilitāte bija vērtīga katram no mums – kādam no pedagoģiskā skatu punkta, kādam profesionālajā izaugsmē, kādam jaunu kontaktu veidošanā, kādam pamēģināt sevi jaunā veidolā, savukārt kādam pirmo reizi doties lidojumā! Un tieši šis palīdz atklāt jaunus horizontus kultūrā un mūzikā!

Paldies Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktoram A.Brokam, direktora vietniecei E.Bambānei un projektu vadītājai E.Balodei par šo lielisko iespēju, izcilo organizāciju un jēgpilno pieredzi!

“Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu “21.gs mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve” (2021-1-LV01-KA122-VET-000017883) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

@ErasmusPlusLV #ErasmusPlusLV

Informāciju sagatavoja
mobilitātes dalībnieki:
Anastasija Jevstigņejeva, Gaļina Zavadska, Ojārs Tūmiņš, Annija Brenča, Madara Masāne, Anastasija Vinogradova un Arvis Jasevičs