Augstākā līmeņa valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā. Tiešsaistes semināra ieraksts un prezentācijas

9. martā visas dienas garumā notika tikšanās ar ekspertiem un tika stāstīts par augstākā līmeņa pārbaudījumiem šajā mācību gadā. Kā sagatavoties pārbaudījumiem, ko ņemt vērā gatavojoties? Kādi ir vērtēšanas kritēriji un biežākās kļūdas?

Vairāk informācijas (ierakstus un prezentācijas) lasiet Valsts izglītības satura centra mājaslapā: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/augstaka-limena-valsts-parbaudes-darbi-20222023-macibu-gada-tiessaistes-seminara-ieraksts-un-prezentacijas