Daugavpils Zinātņu vidusskolas skolotāja piedalās ASV Fulbraita TEA programmā: pieredze un ieguvumi

Mūsdienu skolotājs ir personība, kas nemitīgi attīstās, jo mūsdienu izglītības realitāte un vajadzības, kā arī reformas izglītībā prasa, lai skolotāji pastāvīgi būtu zinoši par aktuālo, meklējot jaunus veidus, kā mācīt ne tikai saturu, bet arī kā pilnveidot skolēnu kompetences un dzīves prasmes.

Programma “Izcilība un sasniegumi mācīšanā” (TEA) ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Valsts departamenta Izglītības un kultūras lietu biroja programma, kuru īsteno IREX, bezpeļņas organizācija, kas atrodas Vašingtonā. Programma sniedz unikālu iespēju skolotājiem attīstīt zināšanas savā priekšmetā, uzlabot mācīšanas prasmes, kā arī paplašināt zināšanas par ASV. Fulbraita TEA programma veicina savstarpēju saprašanos starp ASV iedzīvotājiem un cilvēkiem no citām teritorijām un valstīm izglītības pieredzes un kultūras apmaiņā.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas angļu valodas skolotāja Helēna Skripničenko kļuva par 2023. gada Fulbraita TEA programmas dalībnieci un pavadīja 7 nedēļas ASV Kalifornijas štata universitātē Čiko. Tikko atgriezusies no ASV, viņa dalās ar savu pieredzes stāstu.

“Šogad programmā  piedalījās 58 skolotāji no 45 valstīm, kuri bija sadalīti trijās grupās. Katra grupa devās uz savu uzņemošo universitāti, kas īstenoja programmu. Šogad tās bija universitātes Kalifornijā, Floridā un Masačūsetā. Mana uzņemošā universitāte bija California State University Chico, kur es kopā ar 18 skolotājiem no 16 valstīm (Uzbekistāna, Sudāna, Haiti, Peru, Ekvadora, Panama, Baltkrievija, Ukraina, Malaizija, Kambodža, Dienvidāfrika, Burkina Faso, Tanzānija, Kirgizstāna, Azerbaidžāna  un Latvija) sešas nedēļas pilnveidoju savas pedagoģiskās prasmes, dalījos ar profesionālo pieredzi un paplašināju redzesloku par ASV un citām valstīm.

Piesātinātā akadēmiskā programma iekļāva profesionālās pilnveides sesijas par aktuālām izglītības tēmām, stundu plānošanu, pilsonisko līdzdalību, darbu ar skolēniem ar ierobežotām iespējām, klases vadību, IKT izmantošanu, diferencētu pieeju mācīšanā u.c. Lekcijas un darbnīcas vadīja universitātes labākie pasniedzēji. Papildus saturam katrs dalībnieks prezentēja savus stundu plānus ar IKT un jaunapgūto metožu izmantošanu. Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem bija starptautiskais forums. Forumu gatavoja visa 16 valstu skolotāju komanda, kur katram bija sava ieguldījuma loma. Forums atspoguļoja tēmas, kas ir aktuālas katrā valstī: IKT līdzekļu trūkums, izglītību ietekmējošie sociāli politiskie aspekti, skolotāju trūkums. Tika atklāti pārsteidzoši fakti: Tanzānijā viens skolotājs māca 80 skolēnu klasi, kur nodarbības notiek ārā un par tehnisko aprīkojumu vispār nav runas. Līdzīga situācija ar IKT nodrošinājumu ir vairākās valstīs. Savukārt man bija lepnums pastāstīt, ka Latvijā skolotāji un skolēni ļoti efektīvi un radoši izmanto IKT rīkus mācībās ikdienā. Vienu nedēļu mēs pavadījām vietējās skolās, kur apmeklējām stundas, prezentējām savas valstis un vadījām stundas kopā ar Amerikas skolotājiem. Amerikāņu skolas atšķiras no Latvijas skolām gan ar savām programmām un piedāvāto priekšmetu klāstu, stundu izvēles iespējām, gan ar skolas normām, klases vadību. Amerikas skolās liela uzmanība tiek pievērsta darbam ar skolēniem ar ierobežotām iespējām. Skolēni ar dažādām problēmām (valodas, fiziskām, psiholoģiskām, uzvedības) ir pilnīgi integrēti skolā, turklāt ar viņiem papildus strādā speciāli apmācīti pedagogi un katrs skolēns saņem rūpīgu individuālo attieksmi, ieskaitot diferencētu pieeju. Pilsoniskajai līdzdalībai skolās ir nozīmīga loma. Dažās skolās (čarterskolu vairākumā) tā ir obligāta izglītības procesa daļa. Pilsoniskā iesaiste iekļauj dalību brīvprātīgajā darbā, kuru skolēns atrod pats vai ar konsultanta palīdzība. Par šāda darba veikšanu skolēns saņem papildu kredītus, kas ir viņa mācību sasniegumu ziņojuma neatņemama daļa.          

Programma ietver gan noslogotu un vērtīgu akadēmisko saturu, gan kultūrvēsturiskas aktivitātes. Programmas laikā mēs apmeklējām Kalifornijas pirmo zelta raktuvju vietu,  Kalifornijas galvaspilsētu Sakramento, kur tikām sveikti Kalifornijas Senāta sēdē. Izbraukumā uz Sanfrancisko uzzinājām par pilsētas ģeogrāfiskā izvietojuma īpatnībām, jo pilsēta ir uzbūvēta seismiski aktīvā vietā un pagājušā gadsimta laikā to bija izpostījušas divas zemestrīces. Zelta vārtu tilts (Golden Gate Bridge) pārsteidz ar savu lielisko struktūru, tas tiek uzskatīts par inženiermākslas šedevru. Kaut gan īstenībā  tilts ir sarkans, tas ieguva savu nosaukumu, apzīmējot “vārtus uz zelta štatu, kur bija atrasts zelts”. 

Programmas pēdējās nedēļas aktivitātes norisinājās ASV galvaspilsētā Vašingtonā, kur sabrauca dalībnieki no visām universitātēm. Noslēdzošajā posmā mēs izklāstījām pārdomas un sniedzām atgriezenisko saiti par iegūto pieredzi, veidojām mērķus turpmākajam darbam un sadarbībai, uzzinājām par papildu iespējām Fulbraita TEA programmas absolventiem. Protams, esot Vašingtonā, bija nepieciešams apmeklēt tādas visā pasaulē zināmas vietas kā Baltais nams, Vašingtona piemineklis, Linkolna memoriāls u.c. Bija grūti atvadīties no saviem jaunajiem draugiem – skolotājiem no 16 valstīm. Visi ir savas valsts un profesijas spilgti piemēri. Tomēr pasaule ir maza un mūsdienu tehnoloģijas sniedz pieeju nepārtrauktai saziņai un saskarsmes turpināšanai.  

Noslēgumā vēlos izteikt secinājumu, ka Latvijas skolotāji ir ļoti radoši, profesionāli, seko līdzi pasaules tendencēm un jauninājumiem izglītībā, prot ātri reaģēt uz inovācijām un pielāgoties apstākļiem. Ir jomas, kurās mums ir nepieciešams strādāt papildus un pamācīties no citu pieredzes, tomēr esmu lepna par savu skolu un  mūsu skolotājiem.

Esmu sirsnīgi pateicīga par iespēju būt Fulbraita TEA dalībniecei un attīstīties profesionāli un personīgi. Esmu pateicīga ASV Valsts departamenta Izglītības un kultūras lietu birojam, IREX, Amerikas vēstniecībai Latvijā, Kalifornijas štata universitātei Čiko, manai viesskolotājai KC Hansonai, manai viesģimenei un visiem, kas mani vadīja un atbalstīja šajā pieredzē un padarīja to neaizmirstamu. Esmu pateicīga Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktoram Vitālijam Azarevičam par atbalstu profesionālajā izaugsmē, maniem kolēģiem un 12. a klases skolēniem par interesi prezentēt savu skolu Amerikas skolēniem.

Sīkāka informācija: https://lv.usembassy.gov/lv/education-culture-lv/tea-program-lv

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
angļu valodas skolotāja
Helēna Skripničenko