Optimālā un vispārīgā līmeņa valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā. Tiešsaistes semināra ieraksts un prezentācijas

Šī gada 8. martā Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicināja skolēnus un skolotājus pievienoties tiešsaistes informatīvajiem semināriem “Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā”.

8. marts tika veltīts optimālā un vispārīgā līmeņa valsts pārbaudes darbiem, kad ikvienam interesentam bija iespēja vairāk uzzināt par sagatavošanos optimālā līmeņa pārbaudījumiem latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu, vācu, franču).

Šajā dienā ieteikumi arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri šogad kārtos vispārīgā līmeņa eksāmenu matemātikā.   

Vairāk informācijas (ierakstus un prezentācijas) lasiet VISC mājaslapā: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/optimala-un-vispariga-limena-valsts-parbaudes-darbi-20222023-macibu-gada-tiessaistes-seminara-ieraksts-un-prezentacijas