Tehnoloģiju dienas Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā

No 27. februāra līdz 3. martam Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā norisinājās Tehnoloģiju dienas, kuru laikā 1.-12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos pasākumos ar mērķi veicināt izpratni par mūsdienīgām tehnoloģijām. Šajā nedēļā skolēni iemācījās un nostiprināja trīs svarīgas prasmes: vērot apkārtni, radoši domāt un kvalitatīvi strādāt, izmantojot digitālo kompetenci.

Līdz ar robotikas un programmēšanas straujo attīstību arvien lielāka vērība mūsu skolā tiek pievērsta Lego robotikai. No 2022./2023. mācību gada 6. klasē ir ieviests priekšmets “Robotika”. Tehnoloģiju dienu ietvaros notika Lego robotu sacensības ,,Lego Sumo” disciplīnā. Skolēni demonstrēja pašu izveidoto un programmēto Lego robotu iespējas. Liceja skolēni regulāri piedalās Latvijas robotikas čempionātā. Arī šogad  jau iegūtas  godalgotas vietas.

Integrējot atbilstošu saturu un izmantojot tehnoloģiju iespējas, 3D virtuālās realitātes brilles, sporta stundās un garajos starpbrīžos  skolēni aktīvi sportoja, kā arī izbaudīja aizraujošu atmosfēru populārajā spēlē ,,Beat saber”. Spēles uzvarētāji saņēma sertifikātus ar iespēju apmeklēt liceja virtuālās realitātes klubu.

10. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Regula Baltija”, kur  uzzināja par iekārtu ražošanu, kuras ļauj veikt aizsargātu dokumentu (identifikācijas kartes, pases, banknotes u.c.) autentiskuma pārbaudi.

4. klašu skolēni klases stundā tikās ar IT speciālistu, skolas absolventu Vitāliju Žuseli,  kurš iepazīstināja ar profesijām IT pasaulē, to lomu nākotnē un izglītības iespējām, veiksmīgākajiem IT uzņēmumiem Latvijā.

4.-12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties IT viktorīnā  “Hello World!” ar mērķi veicināt izpratni par modernajām tehnoloģijām. Gandrīz visi skolēni  norādīja, ka pirmā programma, ar kuru katrs programmētājs sāk apgūt programmēšanas valodas, ir “Hello World!”. Visgrūtākais jautājums izrādījās par lielāko Latvijas IT iekārtu ražotāju. Un tas ir uzņēmums MikroTik, kurš dibināts 1996. gadā. 

Ikdienā liceja skolotāji dažādos mācību priekšmetos izmanto daudzveidīgu IKT aprīkojumu – interaktīvos ekrānus, datorus, planšetes, 3D printerus, balsošanas sistēmu, ploterus, lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu un ieinteresētu skolēnus.

Paldies skolēniem un skolotājiem par radošo un izzinošo mācību Tehnoloģiju nedēļu!

Informāciju apkopoja:
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja
datorikas skolotāja
Marina Draboviča