Valsts pārbaudes darbi 9. klasei 2022./2023. mācību gadā. Tiešsaistes semināra ieraksts un prezentācijas

Šī gada 7. martā Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicināja skolēnus un skolotājus pievienoties tiešsaistes informatīvajam semināram “Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā 9. klasei”.

Tiešsaistes semināros vairāk pastāstīja par katru no gaidāmajiem valsts pārbaudes darbiem šajā mācību gadā. 

7. martā semināra iesākumā VISC Vispārējās izglītības Pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle pastāstīja par eksāmenu norisi šajā mācību gadā.  Pievērsās arī 9. klašu pārbaudījumiem – latviešu valodā, matemātikā un svešvalodās. Vairāk pastāstīja arī par plānoto diagnosticējošo darbu 9. klašu skolēniem.

Vairāk informācijas (ierakstus un prezentācijas) lasiet VISC mājaslapā: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/valsts-parbaudes-darbi-9klasei-20222023-macibu-gada-tiessaistes-seminara-ieraksts-un-prezentacijas