Pasākumi un aktivitātes Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā Demokrātijas nedēļā

Divu nedēļu laikā licejā notika dažādas aktivitātes, pasākumi un akcijas, lai veicinātu skolēnu pilsonisko apziņu un līdzdalību, aktualizētu jautājumu par mūsu iespējām apvienotajā Eiropā, cik svarīgi būt pilsoniski aktīviem, sakopt savu māju, skolu un pilsētu, domāt par cilvēkiem, kuri šeit dzīvo, mācās un strādā.

Akcijas “Ziedi mūsu skola, Daugavpils un Latvija” ietvaros skolēni stādīja puķes, rotāja skolas pagalmu, apsveica Latviju Neatkarības atjaunošanas dienā.  

Vēstures un sociālo zinību, sporta, dabaszinību un citās stundās notika tikšanās ar pazīstamiem un interesantiem cilvēkiem (akcijas “Atpakaļ uz skolu“ ietvaros). Skolēni diskutēja par Latvijas ieguvumiem ES sastāvā, par vērtībām, kas vieno  cilvēkus Latvijā un Eiropas Savienībā, atspoguļoja savu redzējumu  plakātos un fotogrāfijās. Skolēni aktīvi izzināja Eiropu, spēlējot, sportojot, veiksmīgi piedaloties pilsētas pasākumā “Eiropas svētki”, spēlē “Latvija Eiropā: Vienoti dažādībā”,  prezentējot savus pētījumus un radošos darbus valsts konkursa “Vēsture ap mums” finālā Rīgā.

Visi liceja skolēni šogad jau desmito reizi  nokārtoja  Eiropas eksāmenu. Par konkursa uzvarētajiem   savā vecuma grupā Top 20 kļuva: Viktorija Anisimova (6. kl.),  Ksenija Ņikitina (9. kl.),  Solvita Gabrāne (12. kl.), Maksims Kirillovs (12. kl.). Par dalību Eiropas eksāmenā 2023 Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs jau otro gadu ieguva titulu “Aktīvākā skola” un  dāvanu karti sporta inventāra iegādei.

Gada laikā liceja skolēni un skolotāji, sadarbojoties ar Daugavpils brīvprātīgo Aleksandra Barbakadzes un Evitas Savickas  grupu, turpina palīdzēt ģimenēm, kas bēga no kara sekām Ukrainā. Demokrātijas nedēļas ietvaros pēc EP vēstnieku skolas 11. grupas skolēnu iniciatīvas tika organizēta labdarības akcija “Pasniedz roku!”.  Akcijā piedalījās 1.-12. klases skolēni, kuri   kopīgi sarūpēja dāvanas bērniem – lelles, zīmēšanas piederumus, rotaļu automašīnas, mugursomas, saldumus, apģērbu, apavus un daudz ko citu.

Kopīgiem spēkiem izdevās palīdzēt un iepriecināt līdzcilvēkus, dažādot dzīvi skolā, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iedvesmoties, tiekoties ar gudriem un interesantiem cilvēkiem. 

Informāciju sagatavoja:
Marina Drozda,
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja
izglītības metodiķe