Bioētika, Daugavpils pilsētas svētki un izcila Latvijas pieredze!

Vai jums kādreiz ir radušās domas par tādiem jautājumiem kā – vai dot priekšroku tradicionālajai lauksaimniecībai vai rūpnieciskajai lauksaimniecībai? Vai ir vērts pirkt tos produktus, kuru ražošanā ievēro godīgas tirdzniecības principus? Kādi veļas mazgāšanas līdzekļi būtu ekoloģiskāki? Vai minimālisma dzīvesveids ir nepieciešamība vai paša apzināta izvēle? Kāda ir saistība starp mani un klimata izmaiņām? 

Šie jautājumi tika izpētīti un apspriesti Erasmus+ projekta “Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās” Nr. 2022-1-SI01-KA220- SCH-000086423 3. starptautiskās skolēnu un skolotāju mācību mobilitātes laikā, kas norisinājās no š.g. 2. līdz 5. jūnijam Daugavpils  Zinātņu vidusskolā, un tajā piedalījās skolotāji un skolēni no Turcijas, Itālijas, Slovēnijas un Latvijas.

Bioētika ir projekta pamattēma. Tikšanās laikā tika aprobētas skolotāju izveidotās stundas par vairākām bioētikas dilemmām: dzīvnieku lauksaimniecība, klimata izmaiņas, ūdens resursi un ekosistēmas, minimālisma dzīvesveids, globālais taisnīgums. Šīs stundas ir sākums bioētikas izvēles programmai, kas ir galvenais projekta sasniedzamais rezultāts. Bioētikas kurss tiks piedāvāts vidusskolas skolēniem kā izvēles programma 2023./2024. mācību gadā. Skolēni sadarbojās starptautiskās komandās, veica tēmu izpēti, prezentēja savu darbu, iesaistījās lomu spēlēs un eksperimentēja. Skolēni atzina, ka apspriestās tēmas ir atstājušas dziļu iespaidu un vietu turpmākām pārdomām par pasauli, kurā mēs dzīvojam. Papildus jau nosauktajam dabaszinātņu skolotāji piedalījās bioētikas apmācības seminārā, kuru vadīja Slovēnijas koordinatori no Ļubļanas Universitātes. 

Veiksmīgā kārtā projekta partneru tikšanās sakrita ar Daugavpils pilsētas svētkiem. Projekta dalībnieki piedalījās gan svētku gājienā un soļoja kopā ar Daugavpils Zinātņu vidusskolas kolektīvu, gan baudīja svētku atmosfēru, aktivitātes un svētku salūtu. Tāda pieredze bija tiešām unikāla un neaizmirstama. 

Bioētika un daba ir integrēti jēdzieni, līdz ar to projekta tikšanās laikā tika apmeklētas gleznainas dabas vietas Dinaburgas pilsdrupu takā un uzkāpts skatu tornī Daugavas lokos. Skolēni darbojās ar dabas materiāliem un veidoja māla figūras Višķu amatnieku ciemā, kā arī iedziļinājās Latvijas maizes izgatavošanas tradīcijās Maizes muzejā Aglonā. Skolēni apmeklēja Latgales zoodārzu un Daugavpils Inovāciju centru, kur pētīja jauno ekspozīciju un piedalījās praktiskajā darbnīcā.

Ārvalstu skolēni raksta: “Latviešu kultūrā mani īpaši fascinēja uzmanība, ko viņi velta tīrībai, kārtībai un mieram savā pilsētā. Katru reizi, kad staigāju pa ielām, mani pārsteidza labiekārtoto ietvju skaistums un nevainojamā tīrība. Šo rūpju un cieņpilno attieksmi pret apkārtējo vidi es ļoti novērtēju, un tā mani iedvesmoja izmantot šo labo praksi savā ikdienas dzīvē.”

“Erasmus+ pieredze Latvijā man sniedza iespēju augt kā indivīdam, attīstīt lielāku kultūras izpratni un atvērties dažādām pieredzēm. Man bija iespēja atklāt jaunu kultūru, mācīties no tās un apgūto izmantot savā ikdienā.”

Daugavpils Zinātņu vidusskolas Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību  projektu Nr.2022-1-SI01-KA220- SCH-000086423 “Bioethics and Sustainable Environmental Management at schools” (BIOSEM) / Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās (BIO IVP)” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
angļu valodas skolotāja
Helēna Skripničenko