ERASMUS+ kursi Nīderlandē

Daugavpils Iespēju vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Izglītība izaugsmei!”, kura ietvaros tika apmeklēti kursi „Radoša mācīšana un mācīšanās, izmantojot digitālās tehnoloģijas, lai samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu sabiedrībā, labākai motivācijai un uzvedībai, kā arī izglītība videi un ilgtspēcīgai attīstībai”.

Projekta ietvaros no 21. līdz  27.maijam Assenā, Nīderlandē, notika skolotāju apmācību kursi, kuru galvenais mērķis ir uzlabot un attīstīt dalībnieku komunikācijas, organizatoriskās, vadības, uzņēmējdarbības un komandas darba kompetences,  skolotāja profesijai nepieciešamās prasmes. Dalīties pieredzē un un paplašināt savas zināšanas devās divas sākumskolas skolotājas Inga Sivicka un Oksana Solovjova. Šajās apmācībās piedalījās 5 Eiropas valstis: Latvija, Itālija, Vācija, Spānija, Slovēnija.

Kursu pirmajā dienā, svētdien, notika iepazīšanās ar kursu vadītājiem, dalībniekiem un to pārstāvētājām skolām.

Pirmdien ar dalībvalstīm apspriedām, salīdzinājām un iepazinām Eiropas izglītības sistēmas. Meklējām un atradām līdzības un atšķirības izglītības sistēmās. Strādājām grupās, izmantojot kritiskās domāšanas metodi „Sešas cepures”. Otrās dienas pusē apmeklējām inovāciju centru „Drents Archief” un aktīvi iesaistījāmies digitāli interaktīvā nodarbībā „Operation Sigismund”. Atgriezāmies pagātnē un noskatījāmies dokumentālo filmu „To school”.

Otrdien pievērsām uzmanību stratēģijām, kuras paredzētas izglītojamo motivācijas un uzvedības uzlabošanai mācībās. Strādājām ar izglītojošo spēli „The Dutch Miracle” un caur spēli iepazināmies ar Nīderlandes vēsturi. Saņēmām labu pieredzi, kā caur spēli un digitālajiem resursiem var motivēt un raisīt interesi mācībās. Pēcpusdienā mūs gaidīja darbs komandās – kvests pa Assena pilsētas ielām, kura laikā apguvām orientēšanās prasmes un sadarbību komandā. Kvesta mērķis bija vadīties pēc kartes maršruta un atrast pilsētas 12 vēsturiskās ēkas.

Trešdienu sākām ar praktisku nodarbību „Purva noslēpumi” Drents muzejā, kuras laikā meklējām risinājumus problēmsituācijas atrisināšanai, izmantojot atbilstošā gadsimta vēsturiskos rīkus. Pēc nodarbības apmeklējām izglītojošo muzeju, kurā iepazinām Nīderlandes senču mantojumu un dzīvi. Dienu turpinājām ar lekciju, kā izmantot digitālās tehnoloģijas (piemēram, izglītojošus videoklipus, viktorīnas, virtuālās istabas, webkvestus), lai attīstītu radošas domāšanas prasmes.

Ceturtdien mūs sagaidīja izglītojoša vizīte vējdzirnavās „De Wachter” un labās prakses piemēri radošām mācību metodēm, izmantojot praktisku pieeju netradicionālajām stundām. Pēc kafijas pauzes turpinājām izglītojošo vizīti muzejā.

Piektdien mēs mācījāmies un spriedām par ilgtspējīgo attīstību izglītības vidē. Apguvām domāšanas un stāstīšanas tehniku „Kubi”, kuras laikā, darbojoties grupās, tika sacerēti stāsti, kurus demonstrējām caur lomu spēlēm. Pēcpusdienā apmeklējām un iepazinām skolas „Drenthe College” mācību vidi.

Katras mācību dienas izskaņā kursu dalībnieki pildīja uzdoto mājas darbu un veidoja savu fotoreportāžu par aizvadīto dienu.

Projekta pēdējā dienā kursu dalībniekus gaidīja atgriezeniskā saite, kuras laikā skolotāji sniedza atbildes uz testa jautājumiem par iegūtajām zināšanām kursu laikā.

Visbeidzot dalībnieki prezentēja savas fotoreportāžas un saņēma sertifikātus par apgūto kursu programmu.

No kursiem brīvajā laikā bija iespēja iepazīties ar Assen pilsētas ievērojamākajiem apskates objektiem.

Pateicamies par iespēju un uzticēšanos piedalīties projektā mūsu skolas direktorei I.Brokānei, izglītības metodiķei A.Guževai un angļu valodas skolotājai J.Maskaļovai.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā  www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+. Daugavpils Iespēju vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Izglītība izaugsmei” (Nr.2022-1-LV01-KA-SCH-000068898) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Iespēju vidusskolas sākumskolas skolotājas
Inga Sivicka un Oksana Solovjova