Erasmus+ kursi Horvātijā: Svešvalodas kompetence un emocionālā labbūtība skolā

Vasaras beigās, no š.g. 21. līdz 25. augustam,  divas Daugavpils Zinātņu vidusskolas angļu valodas skolotājas kopā ar kolēģiem no dažādām valstīm piedalījās Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu izglītības sektora projekta “Svešvalodas kompetence un emocionālā labbūtība skolā” Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000113108mācību kursā “Innovations in Language Teaching Methodology” (Inovācijas valodu mācīšanas metodoloģijā) Splitā, Horvātijā.

Pastāvīgā nepieciešamība pēc pārmaiņām un jauninājumiem, ko prasa 21. gadsimts, rosina nepārtrauktu jaunu un radošu metodisko paņēmienu attīstību. Kursa dalībnieki mācījās, kā apvienot tradicionālo pieeju mācību procesā ar digitālajiem medijiem, kā arī izmantot mobilās mācības un spēlēs.

Skolotāji tika iesaistīti “ledus laušanas” aktivitātēs, kas attīsta skolēnu komunikatīvās un vispārējās prasmes. Kursa apguves laikā skolotāji iepazinās un piedalījās arī interaktīvās grīdas “Active Floor” aktivitātēs, kas ļauj attīstīt sadarbību, komunikāciju un integrēt kustību un “izklaidi”, motivējot gan mazus, gan lielākus bērnus mācīties, jo spēle ir rezultatīva mācību procesa neatņemama daļa.

Nodarbību laikā dalībniekiem tika piedāvāta informācija par programmām, saitēm, tiešsaistes rīkiem, kurus var izmantot prezentāciju, īsu multiplikācijas filmu, kā arī digitālo stāstu veidošanai. Skolotāji aktīvi aprobēja piedāvāto informāciju praksē.

Kursa dalībnieki uzzināja arī par prātu attīstošiem uzdevumiem “Brain Gym”, kas palīdz uzlabot koncentrācijas spējas, vienlaicīgi veidojot pozitīvu atmosfēru.

Mūsdienās viena no populārākajām metodēm ir projektu metode, kas ļauj skolēniem apgūt dziļākas zināšanas, aktīvi pētot reālās pasaules izaicinājumus un problēmas, attīstīt radošumu un sadarbību. Skolotāji izmantoja šo metodi, strādājot grupās un veidojot savus projektus. Katra grupa veiksmīgi izveidoja izglītojošu video par Splitas slavenāko vēstures un kultūras objektu – romiešu imperatora Diokletiāna pili.

Spilgtus iespaidus atstāja pati valsts, un organizatori bija padomājuši par kultūras aktivitātēm, organizējot ekskursijas pa vecpilsētu un iepazīstinot ar Splitas vēsturi, kā arī aizvedot projekta dalībniekus uz Trogiru un Bračas salu. Tā ir neatkārtojama kultūras pieredze.

Šādi starptautiskie pasākumi dod milzīgu pieredzi, jaunus kontaktus, rada iedvesmu un sapratni, kā darboties vēl efektīvāk un kvalitatīvāk.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu izglītības sektora projektu “Svešvalodas kompetence un emocionāla labbūtība skolā”Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000113108 līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
projekta dalībnieces
Nadežda Dzalbe, Irena Rožko