Erasmus+ kursi Korfu, Grieķijā: Svešvalodas kompetence ir mūsdienu pedagoga neatņemama daļa

Latviešiem ir teiciens “Visi ceļi ved uz Romu”, un gandrīz tā arī notika, tikai šoreiz Daugavpils Zinātņu vidusskolas četras skolotājas – Mārīti Daugstu, Andru Gipteri, Ievu Vitkovu un Noru Kokiņu – ceļš veda uz Korfu. Piedaloties Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu izglītības sektora projekta “Svešvalodas kompetence un emocionāla labbūtība skolā” Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000113108,no š.g. 19. augusta līdz 26. augustam tika apmeklēta Andrioti skola Korfu salā, lai apgūtu mācību kursu “Enhance Your English Language Skills for Intercultural Communication”.

Šis projekts piedāvā iespēju papildināt un pilnveidot angļu valodas prasmes dzīvā komunikācijā, iepazīstot Grieķijas kultūru un tradīcijas, Korfu salas vēsturi. Programmā tika iekļauta mācību ekskursija, kuras laikā bija iespēja gida pavadībā apmeklēt cietoksni un vecpilsētu, iepazīties ar arhitektūru, pastaigāties pa Kerkīras centrālo parku, kurā atrodas pieminekļi visiem ievērojamajiem saliniekiem, tai skaitā brāļiem Dareliem, kuri deva savu ieguldījumu salas popularizēšanā. Gids visus aizveda arī uz Svētā Spiridona katedrāli, kurš tiek uzskatīts par salas aizbildni, kas pasargāja salu no ugunsgrēkiem, bada, iebrucējiem un citām nelaimēm.

Kursu mērķis ir kritiskās un radošās domāšanas veicināšana, komunikācijas un valodas apguves prasmes attīstīšana, izmantojot kompetenču pieeju, kā arī savas valsts, kultūras un tradīciju vērtību apzināšanās. Kurss paplašināja skolotāju pieredzi, tika pilnveidotas angļu valodas zināšanas, apgūtas jaunas valodas mācīšanas un mācīšanās metodes un paņēmieni, kas saistīti ar reālo dzīvi, stratēģijas efektīvai integrētās stundas plānošanai, pilnveidotas prasmes darba prezentēšanai angļu valodā. Mācību laikā prezentējām savas valsts svētku svinēšanas tradīcijas, nacionālos ēdienus, senos amatus un ievērojamākās personības Latvijā, veidojām svētku afišas. 

Labvēlīgā un atbalstošā vidē skolotājas Patrisias vadībā mācību laiks aizritēja nemanot. Noteikti iesakām arī citiem projektu dalībniekiem apmeklēt šo salu, iepazīt šīs zemes burvību un atsaucīgos iedzīvotājus un izmantot iespēju padziļināt savas valodu prasmes.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu izglītības sektora projektu “Svešvalodas kompetence un emocionāla labbūtība skolā” Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000113108 līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
projekta dalībnieces
Andra Giptere, Ieva Vitkova, Nora Kokiņa, Mārīte Daugsta