Adaptācijas nometne “Ceļš uz skolu” topošajiem pirmklasniekiem

No š.g. 21. līdz 25. augustam notika adaptācijas nometne „Ceļš uz skolu” topošajiem pirmklasniekiem, kas notika ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (APP)” (8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

Nometnes mērķis bija iepazīstināt bērnus ar skolas prasībām, attīstīt jaunas iemaņas, veicināt bērnu kopības sajūtu, iedzīvinot komunikācijas prasmes latviešu valodā.

Nometnes laikā skolēniem notika gan jautras stundas, gan radošas darbnīcas, aktivitātes ārā un vēl arī citi interesanti pasākumi. Skolēni ir iepazinušies ar skolu, skolotājiem, viens ar otru. Jautrās stundās un radošās darbnīcās bija iespēja saprast, ka ir interesanti uzzināt ko jaunu un ka mācīšanās sagādā prieku, kā arī  topošie pirmklasnieki papildināja savu vārdu krājumu latviešu valodā. Skolēni piedalījās šādos pasākumos: „Būsim pazīstami!”, „Olimpiskās spēles”, „Foto orientēšanās spēles”, „Talantu šovs” un apmeklējat Daugavpils Digitālo centru. Šie pasākumi palīdzēja skolēniem paplašināt savu redzesloku, attīstīt savas sociālās, sadarbības un fiziskās prasmes, kā arī lietot latviešu valodu ikdienas saziņas situācijās.

Topošie pirmklasnieki jau gatavi skolai!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja
APP projekta koordinatore
Oksana Novojenko