Mācīsimies latviski: atbalsts skolēniem pārejai uz mācībām latviešu valodā

2022. gada 16. jūnijā LR Saeima apstiprināja grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā. 2023. gada 1. septembrī pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā notiks pirmsskolas izglītības programmās un vispārējās izglītības pamatizglītības programmas 1., 4. un 7. klasēs.

Lai pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā 1., 4. un 7. klasēs norisinātos veiksmīgi, Daugavpils Zinātņu vidusskolā, pateicoties ESF projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (APP)” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), augusta beigās notika adaptācijas nometne 1. klasēm “Riti raiti, valodiņa!” un “Es latviski mācos viegli!” 4. un 7. klašu skolēniem. Iespēju piedalīties nometnē, lai nostiprinātu un padziļinātu latviešu valodas zināšanas, izmantoja 60 topošie pirmklasnieki un 40 4. un 7. klašu skolēni.

Visas aktivitātes topošo pirmklasnieku nometnē tika veltītas latviešu valodas zināšanu uzlabošanai: runas prasmju attīstīšanai, reālu dzīves situāciju analīzei un modelēšanai, stāstīšanas pamatiem, valodas barjeras psiholoģiskai pārvarēšanai. Savukārt 4. un 7. klašu bērni attīstīja un pilnveidoja valoddarbības prasmes (lasīšanu, klausīšanos, runāšanu un rakstīšanu), attīstīja tekstpratību, padziļināja saziņas prasmi dažādos valodas lietojuma kontekstos, formālās un neformālās saziņas situācijās, veidoja interesi par latviešu valodas apguves daudzveidīgām iespējām.

Skolēnu atsauksmes par nometnes laikā piedzīvoto:

Elizabete S. (4. kl.): “Nometnē es atcerējos daudz vārdu latviešu valodā, tagad runāju labāk. Man īpaši patika “Māju diena” un radošās spēles.”

Artjoms K. (4. kl.): “Man īpaši patika “Ēdienu diena”. Es daudz uzzināju par latviešu nacionālajiem ēdieniem.“

Milana Z. (4. kl.): “Man patika nometnē spēlēt teātri, dejot un veidot. Domāju, ir superīgi, ka es atkārtoju visu, ko mācījos 3. klasē latviešu valodas stundās.”

Adrians S. (4. kl.): “Nometnē mēs minējām mīklas, spēlējām teātri, dejojām. Man noteikti noderēs tas, ka es atkārtoju, kā pareizi rakstīt galotnes un iemācījos daudz jaunu vārdu latviešu valodā.”

Vjačeslavs M. (7. kl.): “Nometnē es uzlaboju savas latviešu valodas runas prasmes. Katra diena bija veltīta noteiktai tematikai. Man īpaši patika “Dabas diena”, kurā mēs devāmies izzinošā ekskursijā uz Stropu mežu un, protams, garšīgās pusdienas nometnes laikā.”

Skolēnu vecāki, paši skolēni un 1., 4. un 7. klašu latviešu valodas skolotāji saka lielu paldies projektam par iespēju organizēt atbalsta pasākumus skolā pirms mācību gada sākuma. Skolas administrācija izsaka pateicību skolotājām, kuras vasaras pēdējo mēnesi veltīja darbam nometnē, atbalstot mūsu audzēkņus.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
APP projekta koordinatore
Natālija Petrova