Erasmus+ projekta BIOSEM partneru tikšanās Berlīnē: Ceļā uz projekta darbības otro gadu

Š.g. 16. un 17. novembrī Daugavpils Zinātņu vidusskolas skolotāji Irena Rožko un Jānis Kārkliņš piedalījās Erasmus+ projekta “Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās” (BIOSEM) sanāksmē, kas norisinājās Berlīnē, Vācijā. Šajā tikšanās reizē katras dalībvalsts pārstāvji iepazīstināja ar paveikto, to, kas tiek turpināts, mācot bioētiku, un izstrādāja plānu tālākajām projekta aktivitātēm. Projektā kopumā ir iesaistītas vairākas vidusskolas un augstskolas no Latvijas, Itālijas, Spānijas, Ziemeļmaķedonijas, Slovēnijas un Turcijas.

Projekta galvenie mērķi un uzdevumi ir radīt materiālus, metodiku un tīmekļvietni ar labās prakses piemēriem, kā arī novadīt kursus skolotājiem, kuri vēlēsies pasniegt bioētiku savās skolās. Projekta sanāksmē tika noskaidrots, kurā mācību priekšmetā un kā tiek apskatīti jautājumi, kas skar bioētiku. Lielākoties tas notiek angļu valodas stundās vai atsevišķos gadījumos, arī apgūstot dabaszinātnes. Dalībnieki iepazīstināja ar savu pieredzi, panākumiem un grūtībām, iekļaujot projekta tēmas savas valsts mācību programmas apguvē. Projekta tikšanās reizē tika arī izstrādāts plāns skolotāju apmācībai, kurā plānots iesaistīt 20 skolotājus no minētajām valstīm, bet pavisam ar projekta rezultātiem tiks iepazīstināti un strādās vismaz 300 skolotāju.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību  projektu Nr.2022-1-SI01-KA220-SCH-000086423 “Bioethics and Sustainable Environmental Management at schools” (BIOSEM) / “Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās (BIO IVP)” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
ķīmijas un dabaszinību skolotājs
Jānis Kārkliņš