Jaunieši aicināti kandidēt 11.Jauniešu Saeimas vēlēšanās

Parlaments aicina jauniešus piedalīties projektā “Jauniešu Saeima”, lai no Saeimas tribīnes runātu par sev svarīgām tēmām un iepazītos ar likumdevēja darbu. Jauniešu Saeima norisināsies jau 11.reizi.

Atzīmējot 20 gadus, kopš Latvija ir Eiropas Savienības (ES) un NATO dalībvalsts, 11.Jauniešu Saeimas vadmotīvs ir nākotnē vērsts – “Latvija pēc 20 gadiem”. Pēc 20 gadiem šodienas jaunieši būs mūsu valsts vadībā. Jaunieši aicināti domāt par to, kā šodien pieņemtie lēmumi, izglītības sistēma, ieguldījums valsts drošībā un citi apstākļi ietekmēs to, kādā Latvijā mēs dzīvosim 2044.gadā.

“Jaunieši ir mūsu nākotnes kolēģi un svarīga pilsoniski aktīva sabiedrības daļa. Jau tuvākajā desmitgadē viņi veidos Saeimu un līdz ar to būs tie, kuri veidos mūsu valsts politiku un nākotnes virzienus. Uzskatu, ka ir būtiski jau šodien nodrošināt jauniešu izpratni par valsts darbību un veicināt viņu iesaisti parlamenta darbā. Tikai tā mēs varēsim nodrošināt, ka mūsu nākamās paaudzes ir gatavas uzņemties vadību un veidot mūsu valsti nacionālu, daiļu un spēcīgu nākotnē,” uzsver Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.

Lai kļūtu par Jauniešu Saeimas deputātu, jaunieši no 15 līdz 20 gadiem aicināti līdz 28.martam pieteikt savu ideju virtuālajās vēlēšanās tīmekļvietnē www.jauniesusaeima.lv. Šogad tēmas rosinājuši gan skolēni, piedaloties parlamenta skolu programmā “Iepazīsti Saeimu”, gan arī iepriekšējie “Jauniešu Saeimas” dalībnieki.

Jaunieši aicināti vēlēšanās iesniegt savas idejas vienā no četrām tēmām. Pirmā no tām ir par izmaiņām izglītībā, tostarp kvalitāti, eksāmeniem un slodzi, kā arī skolu pieejamību. Nākamā tēma ir jauniešu fiziskā un mentālā veselība, tostarp rūpes par to. Tāpat jaunieši aicināti iesniegt idejas par Latvijas drošību – drošības sajūtu ikdienā, Valsts aizsardzības dienestu, aizsardzības mācību skolās un jauniešu fizisko sagatavotību. Ceturtā tēma ir ES sniegtās iespējas jauniešiem, tai skaitā mācību un prakses iespējas, kā arī zināšanas par ES un iesaiste ES lēmumu pieņemšanā.

Kā jaunumu šogad jauniešiem piedāvājam iespēju projektam pieteikties arī ar savu e-klases pieeju. Piedaloties vēlēšanās, katram jaunietim jākandidē atsevišķi un kā sava vēlēšanu programma jāpiedāvā kāda sev svarīga ideja vienā no tēmām. Tāpat kā Saeimas vēlēšanās, arī jaunieši vēlēšanu laikā sacenšas par vēlētāju atbalstu. Balsošana par jauniešu idejām notiks no 4. līdz 28.martam.

Jauniešu Saeima ir pietuvināta reālajam parlamenta darbam – likumu izstrādes procesam komisijās un Saeimas sēdēs.

11.Jauniešu Saeimā ievēlētie 100 jaunieši, par kuru idejām būs saņemts lielākais balsu skaits, 26.aprīlī pulcēsies Saeimas namā. Jaunieši klātienē iepazīs deputātu darbu un no parlamenta tribīnes uzrunās vienaudžus par idejām, kuras vēlēšanās būs guvušas lielāko balsotāju atbalstu. Šogad Jauniešu Saeima būs veidota, samazinot parlamenta darba procedūru izspēli, bet atvēlot vairāk laika debatēm komisijās un sēdē. Plānots, ka Jauniešu Saeimas sēdi vadīs Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, bet darbu komisijās – projektā iesaistīto komisiju priekšsēdētāji.

Saeimas Preses dienests
Tālr.: 67087218, mob.: 26184007
E-pasts: prese@saeima.lv