No septembra jauna skolēnu vērtēšanas sistēma. Ko tā paredz?

No 1. septembra vispārizglītojošajās skolās gaidāma jauna skolēnu vērtēšanas sistēma, ar kuru tiks  ievērojami mainīta līdzšinējā kārtība un arī mācīšanās tradīcija. Šajā publikācijā sniedzam ieskatu būtiskākajās izmaiņās un skaidrojam, kāds ir to ieviešanas mērķis.

ĪSUMĀ:

  • Esošā vērtēšanas sistēma nereti rada atšķirīgu izpratni skolu vidū un ietekmē bērna iegūtos summatīvos vērtējumus dažādās izglītības iestādēs.
  • Jaunais izstrādātais risinājums nostiprinās vienlīdzīgu attieksmi vērtēšanā, lai iegūtais vērtējums izglītības iestādē būtu objektīvi salīdzināms visā izglītības sistēmā.
  • Ar izmaiņām tiks nostiprināti principi, kas attīsta bērna motivāciju un atbildību mācīšanās procesā.
  • Atzīme atspoguļos tikai skolēna zināšanas un prasmes; skola pati izlems, kā runāt par uzvedību.
  • Izliekot gada atzīmi, pedagogs būs tiesīgs piešķirt lielāku nozīmi atsevišķām atzīmēm, tādējādi ne vienmēr gala vērtējums būs atzīmju vidējā aritmētiskā aprēķins.
  • Pedagogiem pārbaudes darbos būs jāietver atšķirīgas sarežģītības uzdevumi, lai katrs bērns varētu demonstrēt zināšanas vērtējumā no 1 līdz 10 ballēm.
  • Formatīvo vērtējumu vienīgā funkcija būs norādīt gan skolēnam, gan pedagogam, vai mācītā viela tiek izprasta.
  • Skolēniem vairs nebūs iespējas pārrakstīt katru pārbaudes darbu, kurā iegūtais vērtējums bija nepietiekams vai neapmierināja, bet tā vietā mācību gada izskaņā varēs kārtot kombinēto pārbaudes darbu par visu mācību gada vielu.

Lasīt visu informāciju lvportals.lv: https://lvportals.lv/skaidrojumi/361771-no-septembra-jauna-skolenu-vertesanas-sistema-ko-ta-paredz-2024