Sākumskolas pedagogi Maltā pilnveido angļu valodas prasmes un paplašina metodisko pieredzi

No 9. marta līdz 16. martam Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas sākumskolas skolotājas Nataļja Ozerska, Aija Valeine un angļu valodas skolotāja Ella Balaško piedalījās starptautiskajos kursos “All Aboard The Primary Classroom- Methodology For Primary Teachers” ETI institūtā Maltā (Executive Training Institute).

Kursus vadīja ETI institūta pasniedzēja Tessie Bezzina ar vairāk nekā 20 gadu angļu valodas skolotāju  profesionālās pilnveides pieredzi sākumskolas posmā.

Šie kursi deva lielisku iespēju ne tikai paplašināt savu metodisko un praktisko pieredzi, strādājot ar mūsdienu sākumskolas skolēniem ar dažādām mācīšanās spējām, bet arī pilnveidot savas svešvalodas kompetences, paplašināt vārdu krājumu, uzlabot tekošu runu un pareizu vārdu izrunu, sadarbojoties ar citiem angļu valodas un sākumskolas skolotājiem no Portugāles, Polijas, Ungārijas.

Kursu laikā pasniedzēja prasmīgi iesaistīja dalībniekus ar dažādiem valodu zināšanas līmeņiem, gluži kā skolēnus, interaktīvajās mācību aktivitātēs, veiksmīgi sadarbojoties grupās, pāros vai komandās. Katram skolotājam bija arī iespēja gan novērtēt sevi pašam kā pedagogu, daloties pieredzē ar praktiskajām idejām un metodēm par kursu tēmām, gan saņemt novērtējumu un uzklausīt ieteikumus no citu valstu kolēģēm.

Nemitīga sadarbība, viedokļu apmaiņa, diskusijas un nepieciešamība pēc komunikācijas veicināja aktīvu valodas lietojumu, jaunu kontaktu veidošanu un turpmāko sadarbību.

Ārpus profesionālās pilnveides kursu programmas dalībniekiem bija piedāvāta iespēja iepazīt Maltas kulturālo aspektu, apmeklējot bijušo seno un noslēpumaino galvaspilsētu Mdinu, kuru sauc par ”Kluso pilsētu” ar tikai 85 iedzīvotājiem, kurā laiks ir it kā apstājies, un tagadējo bruņinieku ordeņa  un romiešu uzcelto galvaspilsētu Vallettu, kuras šaurajās ieliņās atrodas Eiropas skaistākie mākslas darbi un baroka laika baznīcas un pilis, kas padara to par apbrīnojamu viduslaiku mākslas pilsētu.

Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas projektu (Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000057748) „Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats II” (Competent teacher – the foundation for school development II) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv .

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas
angļu valodas skolotāja
Ella Balaško