Iekļaujošās izglītības pamatprasību apgūšana Parīzē

No 14. aprīļa līdz 19. aprīlim Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas vēstures un sociālo zinātņu skolotājas Lidija Daņilova un Ieva Purmale piedalījās Erasmus+ KA101 projekta „Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats III” (Competent teacher – the foundation for school development III) mācību mobilitātē “Inclusive Education for all” Francijas galvaspilsētā Parīzē.
Šajos kursos piedalījās vairāku valstu skolotāji no Latvijas, Grieķijas, Rumānijas, Itālijas, Spānijas un Horvātijas.

Kursu mērķis bija apgūt iekļaujošās izglītības pamatprasības Eiropas Savienības valstīs, kā arī dalīties pieredzē par iekļaujošās izglītības norisēm mūsu pārstāvētajās skolās.

Projektā piedalījās dažādu izglītības posmu pārstāvji no pirmsskolas līdz augstskolai. Kursos apgūto tēmu galvenais virziens bija empātijas attīstīšana un domāšanas maiņa skolēnu, vecāku un skolotāju uztverē. Praksē tika izspēlētas dažādas situācijas no skolas dzīves, kurās kursu dalībnieki iejutās gan izglītojamo, gan skolotāju, gan vecāku lomās, kā arī debatēja par iekļaujošās izglītības problēmām. Skolotāji strādāja jauktās darba grupās, lai izprastu dažādu valstu pieredzi un apgūtu metodiku, kā strādāt iekļaujošā izglītībā, kā iekļaut skolēnus ar autismu, mācīšanās traucējumiem, redzes un dzirdes traucējumiem. Kā organizēt darbu ar bēgļiem, kā ar talantīgiem skolēniem.

Skolotāja Lidija strādāja grupā ar rumāņu un itāļu komandām, kur tika debatēts un izstrādāti ieteikumi darbam ar bērniem, kuriem ir dauna sindroms, redzes traucējumi un hiperaktīviem bērniem, savukārt skolotāja Ieva strādāja grupā ar itāļiem, rumāņiem, grieķiem un aprobēja metodiku, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzmanības deficīta sindroms, autisms, dzirdes traucējumi, kā arī ar bēgļiem no dažādām valstīm.

Noslēgumā tika saņemts sertifikāts par programmas apguvi. Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, kā arī izplatītas skolas atbalsta personāla un pedagogu metodiskajos pasākumos.

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas projektu (Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000138745) „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats III”  (Competent teacher – the foundation for school development III) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas
vēstures un sociālo zinātņu skolotājas Lidija Daņilova un Ieva Purmale