“Izdzīvošanas dzīves skola” sākusies!

21.09.2022.

Biedrība “Solis izaugsmē” š.g. septembrī Daugavpilī uzsākusi aizrautīgu projektu jauniešiem par drošības un ārkārtas situāciju pārvarēšanas jautājumiem. Vairāku skolu jaunieši jau piedalījās pirmajās divās nodarbībās, kuru laikā notika iepazīšanās, diskusijas un izturības pārbaudes.  

Pirmajā nodarbībā, kas notika PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”” jaunieši iepazinās un padarbojās praktiski. Strauji atnācis rudens, un pēdējās siltās dienas steidzām izbaudīt dabā, apmeklējot piedzīvojumu parku “Tarzāns”. Drošība ekstremālos apstākļos atkarīga no instrukciju ievērošanas, precizitātes, uzmanības. Tas viss tika izmēģināts pēc instruktāžas, un jaunieši atzina, ka kopā pavadītais laiks paskrēja ļoti ātri!

Vēlamies projektu īstenot, kā ieplānots – klātienes nodarbībās, neformālā gaisotnē un, sadarbojoties ar drošības jomas ekspertiem, veicināt jauniešu dziļāku izpratni par drošības jautājumiem, rīcību neordinārās situācijās. Projekta laikā notiks tikšanās ar pirmās palīdzības ekspertu, zemessargu, ugunsdzēsējiem, policistiem. Praktiskajās darbošanās reizēs būs iespēja darboties ar ekipējumu, iekārtām. Ceram, ka jauniešos tas veicinās drošības un atbildības sajūtu.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Foto: informatīva kolāža

Informāciju sagatavoja
biedrības “Solis izaugsmē” projekta koordinatore
E.Balode