130 skolas vēlas īstenot idejas iniciatīvā “Kontakts” pašpārvalžu attīstībai un labbūtības stiprināšanai

31.05.2022.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) izsludinātās iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros 130 Latvijas izglītības iestādes vēlas īstenot projektus, lai attīstītu skolu pašpārvaldes un veicinātu skolēnu labbūtību. Kopumā projektu konkursā iesniegti 55 projektu pieteikumi, pārstāvot 130 skolas. Katrai izglītības iestādes pašpārvaldes komandai iespējams saņemt līdz 1000 eiro finansējumu savas idejas īstenošanai. Iesniegto projektu kopējais plānotais finansējums ir 128 441 eiro.  

Iniciatīvā “Kontakts” kopumā savas idejas iesniedza 33 pašvaldības; 4 pašvaldību iestādes; 13 biedrības; 2 nodibinājumi un 3 cita veida iesniedzēji (skola, pastarpinātās pārvaldes iestāde un atvasināta publiska persona). Projektu iesniedzēji pārstāv 130 izglītības iestādes – 126 skolas un 4 tehnikumus - no visiem Latvijas reģioniem. No tām 34 skolas ir no Rīgas plānošanas reģiona, 31 no Kurzemes, 28 – Vidzemes, 23 – Latgales (no Daugavpils piedalās 3 izglītības iestādes: Daugavpils Valsts ģimnāzijas; J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija; Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs) un 14 no Zemgales reģiona.

Vairāk informācijas PIELIKUMĀ.