Amatā apstiprināti četru Daugavpils pilsētas reorganizēto izglītības iestāžu direktori

01.06.2022.

Vakar, 31.maijā, Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē lēma par četru (Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas, Daugavpils Iespēju vidusskolas, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Zinātņu vidusskolas) reorganizēto izglītības iestāžu direktoru iecelšanu amatā.  

Par Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas direktori iecelta Kristīna Ivancova. Kristīna, studējot Latvijas Universitātē, ir ieguvusi Profesionālo bakalaura grādu izglītībā pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju un pēc tam arī Izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā. K.Ivancovas pedagoģiskais stāžs ir gandrīz 22 gadi: desmit gadus Kristīna ir strādājusi par pirmsskolas izglītības skolotāju; deviņus gadus bijusi izglītības metodiķis un pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece; pēdējos divus ar pusi gadus veikusi Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas darba pienākumus. Savas profesionālās karjeras laikā K.Ivancova ir veikusi administratīvos, plānošanas, organizēšanas un pedagoģiskā procesa vadīšanas darba pienākumus, kā arī labi pārzina izglītības iestādes darbību reglamentējošos normatīvos aktus, iestāžu finanšu un budžeta vadības principus, finansējuma piesaistes iespējas utt.

Daugavpils Iespēju vidusskolas direktores amatā iecelta Ingrīda Brokāne. I.Brokāne Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē ir ieguvusi Matemātikas, fizikas un informātikas skolotāja kvalifikāciju, pēc kāda laika arī Rēzeknes Augstskolā Izglītības zinātņu akadēmisko maģistra grādu pedagoģijā. Ingrīdas pedagoģiskais darba stāžs ir gandrīz 27 gadi, kuri pavadīti profesionālajās izglītības iestādēs. Savu darba karjeru I.Brokāne ir sākusi kā matemātikas un fizikas skolotāja (5 gadi), pēc tam desmit gadus ir bijusi metodiķe un direktora vietniece, bet pēdējos 12 gadus veikusi profesionālo izglītības iestāžu direktores pienākumus (Daugavpils 1.arodvidusskola; Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Tehnikums”). Ilgstoši strādājot par izglītības iestādes vadītāju, Ingrīda pārzina izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu, ir liela pieredze ES struktūrfondu un citu projektu īstenošanā, ir pieredze dažādu mācību, kultūras un sporta pasākumu organizēšanā.

Ilmārs Zučiks tika apstiprināts Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktora amatam. Ilmārs Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē ir ieguvis Matemātikas bakalaura grādu un matemātikas, informātikas, mājturības un deju skolotāja kvalifikāciju, bet pēc pāris gadiem Izglītības zinātņu grādu pedagoģijā (skolas pedagoģija). I.Zučika pedagoģiskais darba stāžs ir gandrīz 24 gadi. Savu profesionālo karjeru Ilmārs sāka kā mājturības, informātikas, dizaina un tehnoloģijas, digitālā dizaina, programmēšanas skolotājs, un jau vairāk nekā 22 gadus strādā par Daugavpils 12.vidusskolas direktores vietnieku. Pildot direktores vietnieka pienākumus, I.Zučiks pārzina izglītības iestāžu finansēšanas un budžeta veidošanas kārtību, kā arī līdzdarbojies skolu digitalizācijas projekta komandā (Skola2030), pārzina dažādas mācīšanās platformas, līdzdarbojies ES līdzfinansēto projektu realizēšanā.

Savukārt Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktora amatā iecelts Vitālijs Azarevičs. A.Azarevičs, studējot Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, ieguvis Fizikas un matemātikas skolotāja kvalifikāciju, bet vēlāk Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē – Maģistra grādu pedagoģijas apakšnozarē. Darba gaitas pārsvarā saistītas ar Daugavpils 3.vidusskolu, kur direktora amatā pavadīti jau gandrīz 30 gadi, bet karjeru sācis kā fizikas un mājturības skolotājs, bijis arī direktora vietnieks audzināšanas darbā, atbildējis par interešu izglītību Daugavpils pilsētā, kā arī bijis Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks. Vitālijs ne tikai pārzina izglītības iestādes darbību reglamentējošos normatīvos aktus, iestāžu finanšu un budžeta vadības principus, bet arī pats ir piedalījies dažādu normatīvo aktu dokumentu projektu izstrādē gan pilsētas, gan valsts mērogā.

Jaunās iestādes sāks darbu ar 1.augustu, bet direktori jau tagad ķērušies pie darba, lai veidotu komandas un plānotu savas iestādes darba organizāciju.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde