Bērnu reģistrācija uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē no 15.11.2021.

22.11.2021.

Sākot ar š.g. 15.novembri vecāki bērnu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē var reģistrēt divos veidos – klātienē un izmantojot e-pakalpojumu.  

Vēršam uzmanību, ka:
• reģistrēt pirmsskolas izglītības iestādē var bērnus no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam;
• pirmsskolas izglītības iestādē bērnus uzņem no 1 gada vecuma;
• no 5 gadu vecuma sagatavošanās skolai ir obligāta;
• reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē var tikai vecāki, audžuvecāki, aizbildnis vai bērnu aprūpes iestāde.

Aicinām:
• jau iepriekš izvēlieties bērnam piemērotāko pirmsskolas izglītības iestādi! Jūs varat reģistrēt bērnu ne vairāk kā divās pirmsskolas izglītības iestādēs.
• painteresējies par atvieglojumiem ārpuskārtas rindai!

Iespējas, kā var pieteikt bērnu Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādē:

1) elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā” portālā https://latvija.lv/ sadaļā “E-pakalpojumi”.
Lai to izdarītu, autentificēties portālā https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP214/Apraksts (turpmāk - Portāls), izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Pēc tam veiciet šādus soļus:
• pirmais solis: “Pieteikumu saraksts”, kur izvēlieties “Jauns pieteikums”;
• otrais solis: jāizvēlas “Pašvaldība” – Daugavpils.
• trešajā solī “Pakalpojuma pieteicējs” ievadiet pieteicēja datus, iepazīstieties ar informāciju par personas datu apstrādi un apstipriniet, ka iepazināties;
• ceturtajā solī “Bērna norādīšana” izvēlieties bērnu, kuru vēlaties pieteikt pirmsskolas izglītības iestādes rindā;
• piektajā solī “Iestādes izvēle” izvēlieties izglītības iestādi, kurā pieteikt bērnu rindā. Sadaļā “Informācija iestādei” norādiet nepieciešamo informāciju;
• iesniedziet pieteikumu, nospiežot pogu “Iesniegt”.

2) klātienē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (Daugavpilī, Saules ielā 7, 1.stāvā, 3.kabinetā).
Noskaidrojiet pieņemšanas laiku un veidu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā (https://www.izglitiba.daugavpils.lv/pirmskolas-izglitiba vai pa tālruni 26459723 vai 65424602. Pēc tam veiciet šādus soļus:
• dodieties uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 3.kabinetu (Saules ielā 7, Daugavpilī), līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus (oriģinālus): bērna dzimšanas apliecību, savu personu apliecinošu dokumentu un izziņu no dienesta (ja tāda ir).
• kopā ar pārvaldes atbildīgo darbinieku aizpildiet pieteikumu.

Gaidiet telefonisku vai elektronisku paziņojumu no pirmsskolas izglītības iestādes:

Ja saņemsiet, paziņojumu, tad 10 dienu laikā dodieties uz pirmsskolas izglītības iestādi un iesniedziet nepieciešamos dokumentus!

Ja nesaņemsiet paziņojumu, tas nozīmē, ka bērns vēl gaida rindu. Rindas kārtu var noskaidrot arī pie reģistratora pa tālruni 26459723.


Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.19 „Bērnu reģistrācija un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.