Līdz 16. februārim pedagogi, psihologi, karjeras konsultanti, vecāki u.c. interesenti var reģistrēties bezmaksas vebināram “Kā būt radošam?”

15.02.2021.

Radošums 21. gadsimtā ir spēja, kas jāattīsta ikvienam, kurš vēlas ne tikai labāku darbu un attiecības, bet arī dzīvi. Piedevām jaunradei iedalīta galvenā loma arī jaunajā mācību pieejā vispārizglītojošajās skolās. Tas nav nejauši, jo radošums ir pati svarīgākā spēja, bez kuras, pēc ievērojamāko psihologu domām, nav iespējama pilnvērtīga dzīve. Tomēr, ja savu radošumu neprotam vairot un kontrolēti pielietot, nekas vairāk par īslaicīgu iedvesmošanos no tā neiznāks. —–

Izglītības vadības maģistrs un viens no retajiem radošuma speciālistiem Indars Kraģis visā Latvijā ar panākumiem darbojas kopš 2009. gada. Viņš strādājis Latvijas Kultūras koledžā, Rīgas Tehniskajā universitātē un vadījis nodarbības arī Latvijas universitātē. Turklāt viņa starptautiski atzinīgi novērtētā grāmata “Radošums un kritiskā domāšana” Latvijā tika izpirkta jau pirmo divu mēnešu laikā, kopš to publicēja izdevniecība “Mansards”.
Lektora vadībā izcilību guvuši gan esošie un topošie pedagogi un aktieri, gan dažādu līmeņu uzņēmēji, kuriem radoša un inovatīva pieeja ļāvusi stiprināt to konkurētspēju.

Šajā vebinārā lektors dalīsies pieredzē, vērojumos un praktiskos padomos:
✅ Kas ir radošums un kā tas izpaužas mācībās, darbā un ikdienas pieredzē?
✅Kādēļ radošums ir pati svarīgākā nākotnes karjeras spēja?
✅ Kā veicināt un trenēt savu radošumu?
✅ Kā izstrādāt un vadīt inovācijas un konkurētspējīgus radošos produktus?
✅ Kā izvērtēt savu un citu cilvēku radošo sniegumu?

Šis vebinārs ir īpaši piemērots pedagogiem, psihologiem, uzņēmējiem, karjeras konsultantiem, māksliniekiem un vecākiem, kuri vēlas izprast, iedvesmoties un pilnveidot savu un savu līdzcilvēku radošumu.

Vebinārs notiks š. g. 17. februārī no plkst. 18.30 līdz plkst. 20.00.

Reģistrācija pieejama līdz 16. februārim: https://forms.gle/n45XNJp46ks7Sh4Y6

Mg. izgl. vad. Indars Kraģis
(+371) 2551 4384
indars.kragis@gmail.com