Darba vērošana Itālijā

Atslēgvārdi: Erasmus+ ziņas

03.06.2022.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Klavieru nodaļas vadītāja Ilona BROKA un Mūzikas vēstures un teorijas nodaļas vadītāja Gaļina ZAVADSKA no 2022.gada 7.maija līdz 14.maijam piedalījās Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta “21.gs. mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve” 2021-1-LV01-KA122-VET-000017883 darba vērošanu līdzīgās mūzikas skolās un ar mūziku saistītās iestādēs Milānā, Itālijā, uzņemošās organizācijas Giovani per l'Europa sagatavotajā programmā. Paralēli, vēl vienu nedēļu vairāk, arī trīs izglītojamie un atbildīgais pedagogs, piedalījās jauniešu praksē.  

Projekta mērķi bija iepazīties ar jaunumiem itāļu pedagoģijā un mūsdienu itāļu mūziku, lai paplašinātu audzēkņu dažādu instrumentu spēles repertuāru, novērotu stundas dziedāšanā, veicinātu audzēkņu integrēšanos Eiropas mūzikas kultūrā, kā arī audzēkņiem iziet divu nedēļu praksi mūzikas skolā MONDOMUSICA un citu kultūras iestāžu apmeklējums, kurās tiek mācīta gan senā mūzika, gan mūsdienu mūzika, gan populārā mūzika, gan džezs.

Šajās dienās pamatā piedalījāmies stundu vērošanā, tikāmies ar ārvalstu kolēģiem-pedagogiem, pārrunājām mūzikas pasniegšanas aktuālos jautājumus Milānas mūzikas skolās. Mūzikas skolā notika iepazīšanās ar mācību vidi, pasniegšanas metodikām, skolu aprīkojumu, mācību grafiku un programmām. Skolotāji bija ļoti labvēlīgi, parādīja savu meistarību darbā ar jaunajiem pianistiem, dziedātājiem, ģitāristiem. Vizītes laikā arī tika apmeklētas vairākas kultūriestādes, kas tieši saistītas ar mūziku: operas teātris La Scala, Dž.Verdi fonda centrs u.c., baznīcas (lai novērotu ērģeļspēles novitātes).

Skola Milānā, ar kuru iepazināmies, bija skola MONDOMUSICA (www.mondomusica.it), kurā mācās dažāda vecuma bērni un jaunieši. Mūzikas skola dibināta 1999.gadā, atrodas Milānas centrā (Via Mac Mahon, 9, Via Borsieri, 12, 20155 Milano), ir ne tikai mācību iestāde, bet arī kultūras centrs visu vecuma cilvēkiem, tas arī labs psiholoģiskais atbalsts ģimenēm un bērniem, šajā nestabilajā laikā, īpaši pandemijas periodā.

Skola Mondomusica tika apbalvota 2018.gadā kā viena no 6 izcilām mūzikas iestādēm Milānā. Skolas skolotāji arī veic brīvprātīgo darbu Milānas Beccaria nepilngadīgo bērnu cietumā, kur notiek koncerti un mūzikas darbnīcas. Mondomusica skolā ir vairāk nekā 1300 izglītojamo, kas sadalīti pa dažādām Milānas filiālēm.

Mūzikas mācīšanās procesa mērķis ir veicināt mūzikas mācīšanu kā līdzekli talanta un māksliniecisko izpausmju attīstībai. Uzmanības centrā ir izglītības process, kurš ir tendēts uz laimīga indivīda izaugsmi un viņa spēju harmoniski attīstīties.

Skola ir neliela (10 klases un viena zāle), bet mājīga. Telpas ir nelielas un ērtas. Notiek nodarbības klavierspēlē, stīgu instrumentu spēlē, ģitāras spēlē, dziedāšanā. Bija interesanti uzzināt, ka pedagogi mācā ne tikai instrumenta spēli, bet notiek mijiedarbība ar teorijas pamatiem, mūzikas literatūru un redzesloka attīstību.

Pedagogi ir profesionāļi ar augstāko izglītību, pati direktore ir pianiste, kura mācījās D.Verdi konservatorijā klavieru klasē. Viņi visi aktīvi strādā ar entuziasmu, meklējot arvien efektīvāku metodiku, kuru pastāvīgi atjauno. Pedagogi regulāri izdod jaunus metodiskos materiālu, mācību grāmatas.

Tieši mūsu vizītes laikā viņi cītīgi gatavojās koncertiem PIANO CITY projektā. Trīs dienas pa visu Milanu bija atklātās skatuves ar klavierēm, tājo spēlē jauni mūziķi-pianisti no daudzām Milānas mūzikas skolām.
Katru dienu devāmies uz skolu. No rīta līdz pusdienām notika musu audzēkņu praktiskās nodarbības klasēs, jo vajadzēja gatavoties Kvalifikācijas eksāmeniem, kuri jau tuvojas ar milzīgu ātrumu. Pēcpusdienā skolotāji ar nepacietību gaidīja savus audzēkņus uz nodarbībām, kuras ilga līdz vakaram.

Pēc darba, mēs bijām arī daudzās ekskursijās. La Scala operteātrī baudījām brīnišķīgu koncertu, veltītu Mātes dienai. Koncertā uzstājās La Scala bērnu koris, kurā ir vairāk nekā 100 dalībnieki. Koris izveidojies projekta rezultātā, kura mērķis bija iesaistīt Milānas skolu bērnus kopkorī un veidot koncertprogrammas. Spriežot pēc publikas atsaucības un skaļajiem aplausiem, tas projekts ir prestižs un ļoti atbalstāms. Bērni izpildīja sarežģītu programmu stundas garumā. Tur bija iesaistīti arī deklamēšanas aktieri, vijolnieki-solisti, pianisti. Koncerts ļoti patika, jo bija arī daudz pazīstamu dziesmu, piemēram, dziesma par mammu, kuru kādreiz dziedājis slavenais Robertino Loretti. Mūsu audzēkņiem loti iepatikās La Scala, un viņi pa šo laiku paspējā apmēklēt to vēl dažas reizes.

Ar lielu interesi aplūkojām arī slaveno Itālijas mākslinieku gleznas Brera galerijā (Rafaels, Tintoretto, Karavadžo, Modiljāni un citi).

Pietika dūšas uzkāpt uz augstā Milānas Doma Duomu jumta, no kura pavērās izcils skats uz visu Milānu.

Ļoti iespaidoja mūs arī Cimitero Monumentale Di Milano apmeklējums. Tie ir vieni no skaistākajiem kapiem Eiropā, kur ir apglabāti daudzi slaveni mūziķi, mākslinieki, rakstnieki, dzejnieki, to starpā arī diriģenta A.Toskanīni un pianista V.Horovica ģimenes.

Prakses laikā Milānā radās jaunas idejas un priekšstats par to, kā mēs varētu uzlabot gan mācību vidi, iemaņas darbā ar dažādas sagatavotības un dažāda vecuma audzēkņiem. Novērojot komunikāciju starp skolotājiem un audzēkņiem, varējām pamācīties, kā var uzlabot attiecības ”skolotājs-skolēns” arī savā skolā. Bija vērtīgi novērot kolēģu darba vidi, iegūt jaunu pieredzi un dalīties arī ar savu, iegūt jaunus paziņas un kontaktus iespējamai turpmākai sadarbībai, kas ir būtisks faktors inovatīvo ideju realizēšanai praksē. Protams, tika uzlabotas arī angļu valodas zināšanas, kā arī apgūta itāļu valoda sarunvalodas līmenī.

Noslēgumā, citēsim izglītojamo iespaidus:
Evelīna A. “….iemācījāmies vērtīgas nianses, kuras izmantosim, būdami pedagogi - kā ātri "uzsildīt pirkstus", kā pareizi kustināt rokas, lai tās nesāpētu, lai varētu izspēlēt sarežģītas pasāžas utt.. Kopumā tā bija pieredze pedagoģiskajā darbā, plus nereāli interesantas apskates vietas, reizēm dienā 18 km noieti kājām. Super! Paldies, Erasmus+!”
Zane S. “.. es novēroju, kā skolotāji strādā ar saviem audzēkņiem – viņi jūtas brīvi, pārvērš mācības par spēli, patīk improvizēt, piemīt humora izjūta, ko noteikti es varu izmantot arī savā praksē. Man ļoti patīk itāļu mūzikas stils – vokālajā stundā varēja izjust audzēkņu brīvību, improvizācijas spējas, ko mēs varētu no viņiem pamācīties.“

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas profesionālo skolu sektora projektu Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts “21.gs. mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve” 2021-1-LV01-KA122-VET-000017883 līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
Klavierspēles izglītības programmas vadītāja skolotāja
Ilona Broka